2009
Zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 266
Zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Sompolno m. Zakrzewo od km 24+050  do km 24+418
Wykonawcą robót była firma: Drogi i Mosty Henryk Boczek Inowrocław
Koszt łączny przebudowy wyniósł: 550.215,96 zł.
Wykonano następujące roboty: przygotowawcze, ziemne, kanalizację deszczową, koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, warstwy odsączające, oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę z betonu asfaltowego, nawierzchnię z betonu asfaltowego, wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, wzmocnienie nawierzchni geowłókniną, oznakowanie poziome grubowarstwowe, oznakowanie pionowe, krawężniki betonowe, chodniki z kostki brukowej bet. gr. 6cm, obrzeża betonowe, ścieki uliczne oraz zieleń drogową.
 
Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240
Zakończono drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola – Świecie m. Tuchola od km 23+996 do km 24+132.
Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świecie.
Koszt łączny przebudowy wyniósł: 847.533,87 zł.
Wykonano następujące roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne: krawężniki i obrzeża, podbudowy, nakładkę bitumiczną i poszerzenie, nawierzchnię z kostki brukowej i płytek antypoślizgowych, poszerzenie, tereny zielone, elementy odwodnienia, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, regulację pionową urządzeń obcych, kolizję enea, kolizję netia oraz roboty branży teletechnicznej.
Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwest_240_2
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, wybrał najkorzystniejszą ofertę i podpisał umowę na realizację:
Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Płock w m. Lipno od km 0+003 do km 0+428

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Lipno
Wartość robót: 997.985,24 zł
Termin realizacji robót: do 31.08.2009r.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwest_559_1

 
Remont drogi wojewódzkiej nr 551

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, wybrał najkorzystniejszą ofertę i podpisał umowę na realizację:
Remontu drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno odc. Grzybno - Wybcz od km 21+487 do km 22+559

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Toruń
Wartość robót: 940.537,83 zł
Termin realizacji robót: do 31.08.2009r.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwest_551_1

 
Odnowa nawierzchni drogi nr 538

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, wybrał najkorzystniejszą ofertę i podpisał umowę na:
Odnowę nawierzchni drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Rozdroże w miejscowości Łasin od km 19+295 do km 19+720, dł. 425m.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. Brodnica
Wartość robót: 175.911,31 zł
Termin realizacji robót: do 31.07.2009r.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwest_538_1

 


Strona 3 z 6

RPO W KP