2009
Odnowa nawierzchni drogi nr 548

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, wybrał najkorzystniejszą ofertę i podpisał umowę na:
Odnowę nawierzchni drogi nr 548 Stolno – Wąbrzeźno w miejscowości Wąbrzeźno od km 29+775 do km 30+210, dł. 435m.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. Wąbrzeźno
Wartość robót: 238.815,63 zł
Termin realizacji robót: do 31.07.2009r.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwest_548_1

 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, wybrał najkorzystniejszą ofertę i podpisał umowę na:
Przebudowę drogi nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie m. Tucholi etap II od km 23+996 do km 24+132


Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o Świecie
Wartość robót: 792.548,45 zł
Termin realizacji robót: do 30.06.2009r.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwest_240_1

 
Remont drogi wojewódzkiej nr 267

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, wybrał najkorzystniejszą ofertę i podpisał umowę na realizację:
Remontu drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża – Piotrków Kujawski odc.ul. Włocławskiej od km 30+245 do km 30+563 dł. 318m

Wykonawca robót: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Wartość robót: 497.849,95 zł
Termin realizacji robót: do 31.07.2009r.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwest_267_1

 
Remont drogi wojewódzkiej nr 266

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, wybrał najkorzystniejszą ofertę i podpisał umowę na realizację:
Remontu drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Sompolno w m. Zakrzewo od km 24+050 do km 24+418 dł. 368m

Wykonawca robót: MEL-BUD Marcinkowo
Wartość robót: 516.973,68 zł
Termin realizacji robót: do 31.07.2009r.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwest_266_1

 
Przebudowa drogi nr 560 Brodnica - Sierpc

Dnia 24 marca 2009 podpisano umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Sierpc, odcinek Brodnica - Rypin od km 1+306 do km 1+645  (dł. 0,339 km),  od km 2+975 do km 22+015 (dł.19,040 km) ,   od km 22+616 do km 26+400 (dł. 3,784 km), od km 30+600 do km 40+048 (dł. 9,448 km), długość łączna odcinka  32,611 km.

Nazwa projektu  "Połączenie układu drogowego drogi krajowej nr 15 z drogą  S – 10. Odcinek drogi  wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc”.

Przebudowa drogi realizowana jest w ramach Działania 1.1 - Infrastruktura drogowa, 1 Osi Priorytetowej - Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 


Strona 4 z 6

RPO W KP