2009
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia – Szubin

Trwa realizowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia – Szubin. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku od km 0+307 do km 15+629 o długości 15,322 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa mostu drogowego na przepust w m. Pińsko.

 

W ramach projektu planowana jest:

  • przebudowa odcinka jezdni o długości 15,322 km,
  • przebudowa i budowa nowych chodników,
  • budowa zatok autobusowych,
  • poprawa geometrii skrzyżowań,
  • przebudowa i budowa poboczy oraz rowów,
  • przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych w związku ze wzmocnieniem nawierzchni,
  • remont i wymiana istniejących przepustów,
  • rozbiórka istniejącego mostu i budowa w tym miejscu przepustu drogowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 35 944 300 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 078 400 zł
Termin zakończenia robót 30 listopad 2009


Stan realizacji (na dzień 28.01.2009r)

Łączna kwota jaka została wydatkowana w roku 2008 to 2 050 000 zł.

W roku 2009 odebrano roboty na kwotę 3 542 400,52 zł.

Rozliczenie robót odebranych na dzień 23.01.2009 r wynosi 16%.

 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534

Dnia 12 stycznia 2009 podpisano umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin. Przebudowa ta umożliwi połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN - T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Łączna długość odcinka przebudowywanego 48,437 km.

Przebudowa drogi realizowana jest w ramach Działania 1.1 - Infrastruktura drogowa, 1 Osi Priorytetowej - Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 

Łączna wartość robót: 91 421 673,53 PLN.
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 49 747 910,00 PLN.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.
Termin zakończenia robót 31 październik 2010.

 


Strona 6 z 6

RPO W KP