2010
Co nowego na DW nr 560 ?

Rozpoczyna się malowanie ronda marszałka Masseny w Rypinie. Zarząd Dróg Wojewódzkich wprowadza na tym skrzyżowaniu nową organizację ruchu.

Pierwsza turbina w regionie

W Rypinie powstało  pierwsze rondo turbinowe w regionie. - Nie jest to klasyczna "turbina", ale zawiera jej elementy  -  wyjaśnia naczelnik Wydziału Inwestycji ZDW w Bydgoszczy, Piotr Jaworski. - Wielu kierowców pewnie już wcześniej zaintrygował kształt wyspy centralnej. Jednak dopiero wymalowanie oznakowania poziomego sprawi, że zasady ruchu staną się bardziej czytelne. Te prace, jeśli pogoda dopisze rozpoczną się 27.11.2010 i potrwają dwa dni. Wybraliśmy taki termin by ograniczyć utrudnienia do niezbędnego minimum.

- Cała filozofia skrzyżowań tego typu opiera się na założeniu, że kierowca wjeżdżając na rondo tylko raz ustępuje pierwszeństwa – tłumaczy dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. -  Na samym rondzie  potoki ruchu pasa wewnętrznego i zewnętrznego nie przecinają się. To sprawia, że tego typu skrzyżowania są bardziej bezpieczne, a poza tym gwarantują większą płynność ruchu. Dla kierowców będzie to jednak nowość. Dlatego apelujemy póki co o szczególną ostrożność w tym miejscu. Ten eksperyment będziemy uważnie monitorować. W najbliższych latach powstać ma jeszcze kilka takich skrzyżowań tego typu w województwie.
Prace na DW nr 560 rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku. Remontem objęty jest odcinek od Brodnicy przez Rypin w kierunku Sierpca (do granicy województwa). W sumie przebudowywane fragmenty liczą 32,6km. Wykonawca początkowo miał zakończył pracę do końca października tego roku. Jednak ze względu na rozszerzenie zakresu robót wyznaczony został nowy termin - maj 2011. Dzięki dodatkowym pieniądzom, ułożona zostanie  między innymi specjalną siatkę poliwęglanową, która wzmocni istniejącą konstrukcję jezdni. Inwestycja razem z tymi dodatkowymi pracami kosztować będzie 48,5 mln

Co zostało zrobione na DW nr 560?

Na odcinku Brodnica-Osiek została już położona warstwa wiążąca i ścieralna. Między Osiekiem, a Rypinem warstwa ścieralna zostanie zrobiona wiosna.  Chodzi przede wszystkim o odpowiednie warunki atmosferyczne. Na razie jest ułożona tylko warstwa wiążąca. Cały odcinek liczy 12 kilometrów, ale ścieralnej brakuje tylko na  7 km. Ścieralnej warstwy brakuje też na odcinku Puszcza Miejska-granica województwa. - Chociaż nie wszędzie jest położona jest ostatnia warstwa zobowiązaliśmy wykonawcę do wymalowania tymczasowego oznakowania poziomego, tak zwanego cienkowarstwowego. Chodzi przede wszystkim o rondo marsz. A. Masseny, przejścia dla pieszych, łuki, dojazdy do wzniesień, azyle. Do połowy grudnia zainstalowane zostaną też bariery sprężyste. Bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem. Ostateczne malowanie oznakowania poziomego (tak zwane termoutwardzalne, które wytrzymuje nawet do kilku lat) zostanie wykonane wiosną – dodaje Piotr Jaworski. Poza tym do zrobienia będzie jeszcze tak zwana "kosmetyka", czyli dodatkowe zagęszczanie poboczy, zagospodarowanie zielenią nasypów i przyległych terenów.


Chodniki i zatoki na dobrej drodze

W ramach tej inwestycji oraz remontów prace toczyły się także na ul. Podgórnej w Brodnicy. – Wiemy, że cierpliwość mieszkańców wystawiliśmy tam na próbę. Szczególnie pieszych korzystających z chodników. Za te wszystkie niedogodności chcielibyśmy przeprosić. Problemy, które pojawiły się na tej ulicy udało się nam rozwiązać, chociaż rzeczywiście zajmowało to więcej czasu niż odnowienie jezdni. Przy granicy miasta do wykonania została jeszcze zatoka autobusowa wraz z peronem. Pracę przy niej opóźniało wytyczanie nowego zjazdu do obsługi jednej z nowych, jeszcze niezabudowanych działek i konieczna wycinka dwóch drzew. Wykonawca chce zająć się budową zatoki do połowy grudnia. W czasie prac przy przepuście zapadł się chodnik po wschodniej stronie. Został on naprawiony przez wykonawcę. Natomiast bliżej centrum po zachodniej stronie ulicy, między posesjami nr 9 -13 zmuszeni byliśmy uzgodnić jeszcze przesunięcie słupa energetycznego i wykonać odwodnienie 100-metrowego odcinka. Słup został już usunięty. Wykonawca zapewnił nas, że  w poniedziałek rusza z pracami. Kolejny raz uczulaliśmy go, by miał na uwadze to, że mieszkańcom wyjątkowo zależy na sprawnym i szybkim przeprowadzeniu robót w tym miejscu. Te roboty powinny zakończyć się do połowy grudnia. Taki termin zadeklarował wykonawca – podkreśla Piotr Jaworski.

Co obejmuje przebudowa?

Na drodze zostają położone nie tylko nowe warstwy asfaltu. Na terenach zurbanizowanych budowane są między innymi chodniki, dodatkowe przejścia dla pieszych. Wzdłuż całej DW nr 560 wymienione będzie oznakowanie pionowe i poziome. Wprowadzane są  też elementy uspokojenia ruchu. To przede wszystkim azyle i wysepki w większych miejscowościach. By poprawić bezpieczeństwo ZDW w Bydgoszczy inwestuje również w zatoki autobusowe.


Inwestycja w liczbach

DW nr 560 (Brodnica-Rypin-Sierpc )
-    długość modernizowanych odcinków – 32,6km
-    koszt – ponad 48,5 mln zł
-    dofinansowanie unijne 31,7mln zł
-    końcowy odbiór – maj 2011

 
Objazd w Chełmży

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że z dniem 19.11.2010r. zamknięty zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 551 Kończewice - Chełmża (ulica  Bydgoska) pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową nr 1 i ulicą kard. S. Wyszyńskiego.

- Objazd od strony Chełmży w kierunku Bydgoszczy poprowadzony zostanie ulicą kard. S. Wyszyńskiego i krajową "jedynką" - wyjaśnia kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, Leszek Gościniak. - Natomiast objazd w kierunku Chełmży i Wąbrzeźna zostanie wytyczony DK nr 1, drogą powiatową nr 2026 ( Borowina-Grzywna) i ulicą Toruńską (DW nr 589). DW nr 551 w związku z budową kanalizacji i przebudową nawierzchni będzie nieprzejezdna przez około 2 tygodnie. Apelujemy do kierowców by zwracali uwagę na tymczasowe oznakowanie. Przepraszamy też  za utrudnienia związane z objazdem.

[Zobacz na mapie]

 
Zima 2010/2011

Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje się do akcji "Zima 2010/2011". Drogowcy pod uwagę biorą każdy scenariusz.

- Nie walczymy z zimą - zaznacza na wstępie naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg, Roman Stanisławski. - Naszym zadaniem jest przede wszystkim łagodzenie jej skutków. Poszczególnym standardom utrzymania dróg w czasie zimy przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni. Jednak nawet przy najwyższych standardach utrzymania kierowcy muszą liczyć się z tym, że reagujemy dopiero gdy zaczynają się opady. Prewencyjne wysyłanie solarek przed możliwymi śnieżycami to wyjątkowo kosztowne zabiegi.  W drogownictwie tymczasem  od wielu lat obowiązuje zasada racjonalnego wydawania pieniędzy. Zarządów dróg w województwach nie stać na takie zabiegi.

 

Drogi wojewódzkie utrzymywane są w standardach od II do V. Różnią się dopuszczalnymi odstępstwami stanu nawierzchni oraz maksymalnym czasem, w jakim skutki wywołane danym zjawiskiem atmosferycznym powinny być usunięte najwyższym standardzie są utrzymywane drogi wojewódzkie: nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota, nr 240 Świecie-Tuchola, nr 552 Łysomice-Lubicz. Jednak nawet na tych szlakach o największym natężeniu ruchu i znaczeniu gospodarczym może występować cienka warstwa śniegu nieutrudniająca ruchu. Błoto i luźny śnieg muszą zniknąć najpóźniej w ciągu 6 godzin. Po odśnieżaniu trzeba liczyć się także z różnymi rodzajami śliskości. Jednak na drogach w II standardzie te zjawiska są usuwane w ciągu 3-4 godzin od ich stwierdzenia. Im niższy standard, tym dłuższy czas potrzebny jest na łagodzenie skutków opadów.

 

- W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, gdy utrzymanie standardu docelowego jest niewykonalne, przyjmuje się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i organizowanie ruchu przy udziale policji. W czasie akcji "Zima" stosujemy do usuwania i łagodzenia śliskości przede wszystkim zwilżoną sól oraz mieszaniny materiałów uszorstniających z solą. Sól i środki chemiczne należy stosować na nawierzchniach szczelnych z dobrym odwodnieniem, gdyż w przeciwnym wypadku powodują nieodwracalne szkody w konstrukcji jezdni, podłożu i konstrukcjach z betonu. Użycie mieszaniny soli i piasku powoduje zanieczyszczenie urządzeń odwadniających oraz krawędzi jezdni. Po zimie wiąże się to z kolejnymi wydatkami związanymi ze zwiększoną ilością remontów i sprzątaniem zanieczyszczeń – wyjaśnia Roman Stanisławski.

 

Do dyspozycji w okresie zimowym Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował 23 piaskarki, 37 solarek oraz 93 pługi odśnieżne. Podstawowym nośnikiem sprzętu są pojazdy, których właściciele zostali wybrani w drodze przetargu. W przypadkach ekstremalnych (silne zawieje , intensywne opady śniegu) do dyspozycji ZDW są maszyny budowlane takie jak równiarki, spycharki i ładowarkami. W sumie na drogach wojewódzkich jednocześnie może pracować ponad 100 jednostek. – Do wspomagania pracy angażuje się także pojazdy typu „UNIMOG” będące własnością ZDW. Dzięki temu, możemy w prosty sposób porównywać efektywność pracy wynajętego sprzętu. W ten sposób mamy też wpływ na ceny na tym rynku - nie ukrywa kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, Benedykt Kaczyński.

 

Od 2006 roku pojazdy biorące udział w zimowym utrzymaniu dróg są wyposażone w GPS-y . System ten umożliwia określenie pozycji samochodu i wyświetlenie na mapie. Dzięki niemu możliwe jest bieżące kontrolowanie gdzie w danej chwili znajdują się pojazdy. System ten rejestruje czas pracy, trasy przejazdu pojazdów. Pozwala to na pełną kontrolę wynajętego sprzętu, wymusza większą dyscyplinę pracy, przynosi oszczędności finansowe.

 

W celu sprawnego kierowania akcją w okresie od 1 listopada do 31 marca uruchamiamy w Zarządzie Dróg i Rejonach punkty informacyjno - dyspozycyjne. W zależności od warunków ruchu na drogach będą one udzielały bieżących informacji nawet przez całą dobę (w przypadku intensywnych opadów). Każdy może się tam zorientować, w jakim stanie jest dana droga, czy jest przejezdna, kiedy przejedzie tam pług. Ponadto w Internecie pod adresem www.zdw-bydgoszcz.pl na stronach „Informacja o stanie dróg zimą” oraz „Komunikaty o drogach” będzie można zapoznać się z bieżącą sytuacją na drogach według stanu na godz. 6.00 i 13.00 . Aktualne komunikaty będą podawane o godzinie 7 i 14.

 

W ubiegłym roku ZDW w Bydgoszczy na akcję „Zima” wydał 6,8 mln zł. Zdecydowana większość pieniędzy przeznaczono na zakontraktowanie usług. Niecały milion kosztowały materiały. Na tegoroczną akcję została zarezerwowana nieco mniejsza kwota, ale pod uwagę brany jest każdy scenariusz. W razie powtórzenia się tak intensywnych opadów na bieżąco będą dokonywane przesunięcia w budżecie Wydziału Dróg.

Informacja prasowa ZDW w Bydgoszczy

 

Sprzęt wykorzystywany podczas akcji zimowej

Lp.

Rodzaj sprzętu

Ogółem

W tym własny

1

Piaskarka

23

5

2

Solarka

37

3

4

Pług lekki

7

7

5

Pług średni

71

34

6

Pług ciężki

9

8

7

Pług wirnikowy

6

6

8

Równiarka

23

0

9

Spycharka

20

0

10

Ładowarka

47

0

11

Unimog

0

6

 

Numery telefonów informacyjnych

Nazwa jednostki

Numery telefonów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

(0 52) 345 33 17

(0 52) 370 57 20

Fax (0 52) 370 57 21

Rejony Dróg Wojewódzkich

Inowrocław 88-100,

ul. Budowlana 40

(0 52) 355 07 11

Toruń 87-100,

ul. Polna 113

(0 56) 664 40 36

Tuchola 89-500,

ul. Przemysłowa 4

(0 52) 336 12 20

Wąbrzeźno 87-200,

ul. 1 Maja 61

(0 56) 688 13 73

Włocławek 87-800,

ul. Chopina 1

(0 54) 231 28 50

Żołędowo; Osielsko 86-031,

ul. Pałacowa 15

(0 52) 381 37 01

 


 
Koniec remontu w Łysomicach

Dziś (22.10) zakończył się remont DW nr 552 w Łysomicach. Nawierzchnia została przystosowana do przejazdu tirów.

- Żadna trasa nie sprawia nam tylu problemów co droga łącząca most autostradowy w Lubiczu z Łysomicami - nie ukrywał jeszcze przed remontem  kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, Leszek Gościniak. - To wciąż jedna z najbardziej obciążonych tras w województwie. Może się to zmienić dopiero po zakończeniu budowy autostrady A-1 między Czerniewicami i Nowymi Marzami. Sporo będzie jeszcze zależeć od tego ile kierowcy zapłacą za przejazd autostradą. Jednak nie mogliśmy dłużej zwlekać z remontem najbardziej zniszczonego odcinka naszej drogi w Łysomicach. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Torunia, w ciągu dwóch wrześniowych   tygodni położył na ponad kilometrowym odcinku nową nawierzchnię wzmocnioną specjalną geosiatką.  W czasie ostatnich kilkunastu dni trwały jeszcze prace wykończeniowe nieutrudniające ruchu: remont chodników, regulacja rowów, wymiana znaków i malowanie oznakowania poziomego.

 
Remonty wokół autostrady

Zakończył się remont DW nr 272 w Grupie pod Grudziądzem. Droga prowadzi między innymi do rampy kolejowej z której korzysta firma Skanska budująca autostradę między Kopytkowem i Czerniewicami.

Cały odcinek drogi, która poddana została remontowi liczy ok. 5 km – mówi kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, Benedykt Kaczyński. - Na najbardziej zniszczonym ponad kilometrowym fragmencie nawierzchni tłuczniowej (gdzie firma Skanska ułożyła podbudowę z destruktu asfaltowego w  2007 roku)  został ułożony dywanik asfaltowy wraz z powierzchniowym jej utrwaleniem. Przez cały czas użytkowania drogi przez pojazdy uczestniczące w budowie autostrady A -1 Skanska remontowała nawierzchnie i pobocze tej drogi. Teraz najbardziej wyeksploatowane odcinki zostały przez firmę poprawione, a pozostała część w ramach normalnego cyklu remontowego zostanie naprawiona przez RDW Żołędowo w przyszłym roku.

 

Po zakończeniu budowy autostrady A-1 miała być wyremontowana też DW nr 552 między Grębocinem a Lubiczem pod Toruniem. Jednak szybko okazało się, że nakładkę wzmacniającą wykonawca musiał położyć już w maju tego roku.
Podobne umowy, zobowiązujące firmy budujące autostrady i drogi szybkiego ruchu do naprawy zniszczonych dróg wojewódzkich, które stanowiły dojazdy do placów budowy będą towarzyszyły powstawaniu trasy S-5. – Budowany ma być wariant z obwodnicą Bydgoszczy. Ta ma się pokrywać lub przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie DW nr 244. Chodzi przede wszystkim o odcinek między mostem na Brdzie a Żołędowem. W przyszłym roku zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę tego odcinka. (wzmocnienie + poszerzenie jezdni). Przyszły wykonawca trasy ekspresowej powinien  uwzględniać tego typu koszty, a nakładka (przebudowa) winna być wykonana przed rozpoczęciem budowy właściwej obwodnicy - dodaje Benedykt Kaczyński.

Warto wiedzieć
Plany północno-zachodniej obwodnicy Bydgoszczy powstawały już w latach 40. Jeden z wariantów zakładał jej budowę między innymi po śladzie DW nr 244 między DK nr 5 a Żołędowem. Z tego powodu zarezerwowano pas zieleni po obu stronach drogi umożliwiający ewentualną rozbudowę.

 


Strona 2 z 6

RPO W KP