2011
Po drodze z autostradą

14 października uruchomiony zostanie kolejny odcinek autostrady A1. Dzięki tej inwestycji przebudowanych zostało także kilka fragmentów dróg wojewódzkich.   Po  opracowaniu projektu  powinny ruszyć też prace na DW nr 548 łączącej się z węzłem autostradowym w Lisewie.

Autostrada pomiędzy Nowymi Marzami i Czerniewicami przecięła kilka wojewódzkich dróg. - Konieczne były więc także uzgodnienia inwestycji także z naszej strony – mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Jeszcze na etapie projektu zapisane zostały budowy nowych szerokich wiaduktów   wraz z chodnikami. Oprócz tego wykonawca zbudował do nich dojazdy liczące kilkaset metrów. W ten sposób przebudowane zostały odcinki DW nr 543 w Gorzuchowie, DW nr 548 w Lisewie, DW nr 551 w Dźwierznie i DW nr 649 w Kiełbasinie.

Więcej…
 
Malowanie mostów

Trwa malowanie poręczy na obiektach mostowych i przepustach w okolicach Tucholi i Sępólna Krajeńskiego. - Obiekty są w dobrym stanie technicznym, ale zależy nam także na ich estetyce – mówi kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, Janusz Dąbka.                      
 
W tym tygodniu odmalowana została konstrukcja na DW nr 189 w Dorotowie. Barierki na przepuście zostały pomalowane na kolor biało-zielony. Konstrukcja jest najdalej wysuniętym obiektem mostowym na zachód w województwie kujawsko-pomorskim. Kilometr dalej znajduję się ciekawa przeprawa na rzece Łobżonce. Konstrukcja spina brzegi naszego regionu i Wielkopolski. Obiektem opiekuje się jednak Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Warto też dodać, że most w okresie międzywojennym był przeprawą graniczną pomiędzy Polską i Niemcami. Nieopodal niego znajdował się posterunek celny. Równolegle do przeprawy drogowej biegła też linia kolejowa z Więcborka do Złotowa. - Oprócz Dorotowa odmalowany został ostatnio most nad Kiczą w Tucholi. Stanowi on część DW nr 241. Obie konstrukcje znajdują się w dobrym stanie technicznym, ale staramy się także dbać o ich estetykę – mówi Janusz Dąbka.
 
Warto wiedzieć
Dorotowo to najbardziej wysunięta na zachód wieś w województwie kujawsko-pomorski. W okresie między wojennym rzeka Łobżonka wyznaczała w tym rejonie granicę miedzy Polską i Niemcami. Przy moście znajdował się posterunek celny. 

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwestycje/20111024malowaniemostow

 
O drogach na konwencie

W środę 21 września odbyło się "Konwent burmistrzów województwa kujawsko-pomorskiego". Głównym tematem rozmów były perspektywy modernizacji sieci dróg wojewódzkich.

W czasie spotkania z włodarzami miast dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik przedstawił najważniejsze wyzwania jakim musi sprostać sieć drogowa w regionie. - Warto zauważyć, że Kujawsko-Pomorskie to jedyny region, gdzie natężenie ruchu na drogach w porównaniu z rokiem 2000 wzrosło o 100 procent. Wynika to przede wszystkim z tego, że województwo przecina wiele korytarzy transportowych. Niestety sieci dróg wojewódzkich, które pod koniec lat 90. zostały przekazane marszałkom nadawały się praktycznie w całości do modernizacji. Z naszych analiz wynika, że w województwie należałoby zmodernizować jeszcze 1000 km z 1700km dróg wojewódzkich, którymi administrujemy. To zadanie na wiele lat. Mimo tego cały czas staramy się utrzymywać drogi w przyzwoitym stanie. Możemy też mówić o sukcesach. Udało się nam zdecydowanie ograniczyć liczbę wypadków na drogach wojewódzkich. W porównaniu z rokiem 2007 jest ich o jedną trzecią mniej mimo coraz większej liczby pojazdów. Warto jednak podkreślić, że ten sukces wynika między innymi ze współpracy z Policją, Urzędem Marszałkowskim oraz poszczególnymi samorządami.

Więcej…
 
Kampania na drogach

Do ZDW w Bydgoszczy napływają kolejne wnioski o pozwolenie na ustawienie reklam wyborczych.  Największym zainteresowaniem cieszą się ronda i drogi o dużym natężeniu ruchu.

Latem stawki za zajęcia pasa drogowego zostały uaktualnione. Z wyższymi opłatami muszą liczyć się przede wszystkim podmioty lokujące pod drogami uzbrojenie podziemne. – Stawki nie były uaktualniane od 2004 roku – zaznacza dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Nie były one w ogóle dostosowane do obecnej sytuacji. Czasami dochodziło do tego, że wykonawcy różnych prac w pasie drogowym nie przejmowali się zakończeniem swoich robót w możliwie najkrótszym terminie. Wygodniej było im zapłacić kilkadziesiąt złotych więcej. Liczymy, że tego typu zachowania będą już wyjątkami. Zaktualizowane stawki powinny zmobilizować każdą firmę do wykonania swojego zadania jak najszybciej i solidnego odtworzenia nawierzchni.

Nie zmieniły się stawki za banery wyborcze. W tym wypadku komitety ubiegające się o ustawienie reklam nadal muszą liczyć się ze stawką na poziomie 3 zł na dzień za każdy metr kwadratowy powierzchni plakatu. - Jeśli komitet wyborczy chce na przykład ustawić na 2 tygodnie 10 jednostronnych plakatów o wymiarze 1x1 metr w pasie naszej drogi wyda na to 420 zł – wyjaśnia Ewa Witucka z Wydziału Dróg ZDW w Bydgoszczy.

Więcej…
 
Projekt DW nr 241

Trwają prace nad projektem przebudowy DW nr 241 z Tucholi do Sępólna Krajeńskiego. Trasa zostanie poszerzona do 7 metrów. Na terenie Powiatu Tucholskiego powstanie też ścieżka rowerowa.  Niezbędna będzie przebudowa wiaduktu w Brzuchowie.

Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu. Projektanci muszą między innymi ocenić bezpieczeństwo ruchu na istniejącej drodze oraz zbadać konstrukcję istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego. - Najważniejsze jest jednak opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, a także opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim. W ten sposób w połowie przyszłego roku będziemy dysponować całą niezbędną dokumentację by inwestycja mogła się fizycznie rozpocząć – tłumaczy dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

Więcej…
 


Strona 3 z 13

RPO W KP