2011
Wahadło z sygnalizacją

Trwają prace nad koncepcją zamiany wiaduktu drogowego na DW nr 189 w Wituni pod Więcborkiem na obiekt przystosowany do ruchu pojazdów oraz pieszych i rowerzystów.

Prace koncepcyjne rozpoczęły się na początku lata. – W tej chwili rzeczywiście na drodze pod wiaduktem może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji – mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Mirosław Kielnik. – Dlatego rozpoczęliśmy prace, które dają szansę na zmianę sposobu użytkowania tego obiektu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przebicie przez kolejowy nasyp dodatkowego tunelu dla pieszych i rowerzystów. Jednak to byłoby też najdroższy wariant. Dlatego wspólnie z gminą skłaniamy się do innego rozwiązania. Analizujemy przede wszystkim możliwość przewężenia jezdni do jednego pasa ruchu pod wiaduktem i dobudowania tam chodnika, z którego mogliby korzystać także rowerzyści. Ruchem pojazdów sterowałaby sygnalizacja świetlna dostosowująca cykl świateł do aktualnej sytuacji na drodze. Przygotowanie takiej organizacji ruchu byłoby kilkukrotnie tańsze niż budowa tunelu.

Więcej…
 
Czekamy na wnioski

Tylko do 15 września można przygotowywać wnioski do Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Program ułatwia gminom i powiatom realizację inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich. 

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) to wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa oraz  gmin i powiatów. Razem  finansowane są takie przedsięwzięcia jak budowy chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza samorząd regionu. W imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

- Do 15 września gminy i powiaty mogą wysyłać swoje wnioski – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Podobnie jak w ubiegłym roku liczymy, że uda się wspólnie zrealizować co najmniej kilkanaście zadań. Najczęściej samorządy proponują budowę chodników. To jeden z prostszych sposobów na ograniczenie wypadków z udziałem pieszych,  którzy nie muszą po zrealizowaniu inwestycji poruszać się po jezdni.

Dla wielu samorządów to szansa na rozbudowę infrastruktury istniejącego już pasa drogowego. Obecnie nowe chodniki, zatoki autobusowe, czy azyle dla pieszych powstają tylko w przypadku modernizacji dróg. Gminy oprócz partycypacji w kosztach budowy, muszą także skompletować dokumenty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji m.in. projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

 
Drogi czekają na nazwy

ZDW w Bydgoszczy będzie proponował samorządom  nadawanie nazw ważniejszym placom, mostom i ulicom.  Takie propozycje coraz częściej wychodzą od mieszkańców.
 
Ostatnio sporo emocji wzbudziła sprawa nadania nazwy lub patrona dla nowego ronda w Żninie w ciągu DW nr 251. – Doszło do tego, że niespodziewanie pojawiły się w tym miejscu prowizoryczne tablice, które zamontowano bez odpowiednich uzgodnień – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Dla nas to przede wszystkim sygnał, że część mieszkańców chciałaby uporządkowania nazewnictwa na ważnym ciągu komunikacyjnym. Jednak decyzję, o nazwach ulic, patronach podejmuje za każdym razem rada miasta lub gminy. Tak musi być także w tym wypadku. Dlatego zwrócimy się z zapytaniem do radnych, czy uważają za stosowne nadanie nazwy nowemu rondu. Na przykładzie innych miast widzimy, że uporządkowane nazewnictwo pomaga mieszkańcom oraz turystom w orientacji. W wielu miastach nowe konstrukcje inżynierskie za sprawą nazw promują lokalną historię i bohaterów.

Więcej…
 
Odnowa w Ostromecku

Do końca października odnowiona zostanie nawierzchnia na DW nr 551 w Ostromecku. Prace na półkilometrowym odcinku będą powiązane z remontem chodników i zatok autobusowych.

Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Roboty prowadzone będą na fragmencie DW nr 551, którego utrzymanie w czasie zimy sprawiało najwięcej kłopotów. – Dzięki tej inwestycji unikniemy kolejnych serii cząstkowych remontów – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Ostromecko od kilku lat wprowadzaliśmy do naszego planu zadań. Niestety ze względu na ograniczony budżet nie mogliśmy przystępować do prac. Jednak w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac w kilku innych miejscowościach zdecydowaliśmy się przesunąć pieniądze na Ostromecko.

 Stara jezdnia zostanie sfrezowana. W miejscach gdzie nie ma odpowiedniej nośności wykonana zostanie podbudowa z kruszywa. Następnie ułożone zostaną dwie warstwy asfaltu (wiążąca i ścieralna). Poza tym wymienione zostaną zniszczone krawężniki i wyremontowane będą zatoki autobusowe wraz z chodnikami. Na koniec wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe. Odnowiony odcinek zostanie objęty 3-letnią gwarancją.

Warto też dodać, że jeszcze w tym roku przebudowany zostanie jeszcze jeden odcinek DW nr 551 w Ostromecku na wysokości parku, tuż przed wjazdem do starej części miejscowości. Na koszt zewnętrznego inwestora jezdnia zostanie poszerzona, dobudowany zostanie także lewoskręt umożliwiający dojazd na nowy parking wybudowany na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Odnowa DW nr 551 w Ostromecku - Długość odcinka – 545 m - Data zakończenia – 31.10.2011 - Gwarancja – 3 lata

 
Przepust pod skrzyżowaniem

Firma budująca kanalizację sanitarną i deszczową w Chełmży dokonała nietypowego odkrycia. Pod skrzyżowaniem ulic Chełmińskiej, 3 Maja oraz Trakt natrafiła na kamienny przepust.
  
Prawdopodobnie jako urządzenie melioracyjne służył on do wyrównywania poziomu wody pomiędzy jeziorami Chełmżyńskim i Miałkosz. Z informacji uzyskanych z Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wynika, że teraz taką funkcję pełni rurociąg biegnący w sąsiedztwie przepustu. Ściany podziemnej konstrukcji są wykonane z kamienia polnego, oraz cegieł. Przepust ma półtora metra szerokości i podobną wysokość.
- Odkrycie to jest dla inwestora, czyli miasta Chełmży, wykonawcy robót, a także dla nas sporym zaskoczeniem – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Przepust prawdopodobnie nigdy nie został zinwentaryzowany i nie był uwzględniony w projekcie. To nie pierwszy taki przypadek, że w czasie prac budowlanych natrafiamy na budowlę sprzed lat 70., kiedy to nie zawsze aktualizowano informacje o nowych obiektach i uzbrojeniu pod drogami.
Inwestor pierwotnie rozważał przejście kolektora sanitarnego przez ściany kamiennego przepustu. Jednak tego typu rozwiązanie groziłoby utratą nośności i stateczności obiektu. Stwarzałoby to zagrożenie dla użytkowników skrzyżowania. Aktualnie rozważa się rozebranie konstrukcji i zasypanie jej. To rozwiązanie jest w tej chwili najbardziej prawdopodobne, ale musi zostać poprzedzone szczegółową inwentaryzacją, opracowaniem projektu na rozbiórkę i uzgodnieniami z wszystkimi gestorami urządzeń w obrębie skrzyżowania. – Mamy świadomość tego, że miasto chce jak najszybciej zrealizować swoją inwestycję w ciągu naszej DW nr 551. Dlatego nasi pracownicy służą inwestorowi wszelką pomocą przy organizacji prac na ważnym skrzyżowaniu. Zgodziliśmy się również na zasypanie przepustu i ułożenie rur. Natomiast finansowy ciężar dodatkowych prac związanych z zasypaniem konstrukcji i położeniem nowej nawierzchni poniesie przede wszystkim miasto – dodaje Mirosław Kielnik.

 

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwestycje/20110908Chelmza

 


Strona 4 z 13

RPO W KP