2011
Legbąd z nowym mostem

Rozpoczęła się przebudowa mostu na DW nr 237 w Legbądzie. Nowa konstrukcja będzie mogła znosić większe obciążenia. Powstanie na niej też chodnik wraz ze ścieżką rowerową.
  
W ubiegłym tygodniu wykonawca wszedł na plac budowy. Z marszu zabrał się do pracy. -  Stara konstrukcja zostanie rozebrana – wyjaśnia Zbigniew Brychczyński, kierownik  Zespołu d.s. Mostów w ZDW w Bydgoszczy. - Wcześniej muszą zostać przełożone kable telekomunikacyjne oraz postawiony zostanie most tymczasowy wraz z dojazdami. Konstrukcja zostanie rozebrana łącznie ze ścianami czołowymi. Nowa konstrukcja będzie zdecydowanie szersza. Powstanie na niej miejsce na chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Najważniejsze jest jednak zwiększenie nośności tego obiektu. Do tej pory mogły z niego korzystać pojazdy o masie do 15 ton. Po przebudowie nośność zwiększy się do 40 ton, co w praktyce oznacza, że mogą z niego korzystać wszystkie pojazdy. Prace powinny zakończyć się do połowy grudnia.  Wykonawca, firma „Most” z Sopotu zapewnia nas, że zdąży w tym terminie.

Więcej…
 
Kolejny remont na DW nr 244

Kierowcy korzystający z trasy Tryszczyn-Bożenkowo muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. Rusza kolejny remont DW nr 244, tym razem w miejscowości Zdroje.
 
Remont jest możliwy dzięki pieniądzom, które udało się zaoszczędzić na innych projektach. Po przetargach większość robót okazywała się nieco tańsza niż zakładały to kosztorysy. Oszczędności zostaną wydane na wzmocnienie odcinka DW nr 244 od mostu na Brdzie do Bożenkowa. – Kilka lat wcześniej odnowiliśmy odcinek od DK nr 25 do mostu. Teraz zabieramy się za kolejny, 1,2-kilometrowy odcinek ważnej trasy. Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcji warstwą mieszanki mineralno-bitumicznej, a następnie przykrycie jej dwiema warstwami tak zwanego mikrodywanika (wyrównawczą i ścieralną)  Dzięki temu znikną wszystkie nierówności, koleiny i garby. Poza tym wykonawca prac musi odtworzyć rowy odwadniające i oczyścić przepusty. Na koniec odtworzone zostanie oznakowanie poziome. Inwestycja zakończy się do końca października. W czasie prac kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami: ograniczeniem prędkości oraz ruchem wahadłowym.

Więcej…
 
Finisz na moście

Kończy się remont mostu w Golubiu-Dobrzyniu. 16 września zniknie ruch wahadłowy. Po pracach wykończeniowych most może otrzymać nazwę lub patrona.
  
- Wspólnie z wykonawcą staraliśmy się w jak najkrótszym czasie przebudować jezdnię na moście – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Początkowo zakładaliśmy, że inwestycja potrwa do połowy listopada. Jednak remont zorganizowaliśmy w taki sposób, że już 16 września  znika ruch wahadłowy na ważnej trasie. Kierowcy będą mogli zapomnieć o kolejkach przed sygnalizacją i korzystać z równej nawierzchni na moście. Gdyby nie niezinwentaryzowane kable energetyczne i telekomunikacyjne oba pasy ruchu można by udrożnić dwa tygodnie wcześniej. To jednak nie koniec robót. Wykonawca musi jeszcze dokończyć prace poza jezdnią, między innymi zabezpieczyć konstrukcję przed korozją. Jednak te prace nie powinny oznaczać większych utrudnień dla mieszkańców. W okolicy mostu zostanie przebudowana także część zniszczonego chodnika.

Więcej…
 
Dodatkowe inwestycje

Jeszcze w tym roku ZDW w Bydgoszczy przeprowadzi kilka ważnych inwestycji. Odnowiona zostanie między innymi nawierzchnia w Ostromecku na DW nr 551, a w Brodnicy ulice  Czwartaków i część 3 Maja zostaną poszerzone.

Obie inwestycje nie były zaplanowane w budżecie. - Jednak w związku z z przedłużającym się terminem oddania dokumentacji technicznej na odnowy nawierzchni w miejscowościach Chotel na DW nr 269 oraz w miejscowości Węgorzyn na DW nr 551 zdecydowaliśmy się przesunąć   pieniądze na równie potrzebne zadania – wyjaśnia dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - W obu przypadkach ze względu na rozszerzenie zakresu prac niezbędne stało się uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. W praktyce dodatkowe formalności uniemożliwiły rozpoczęcie prac w tym roku. W zamian po dokładnej analizie zdecydowaliśmy się wprowadzić do naszego budżetu odnowę nawierzchni w miejscowości Ostromecko na DW nr 551. Jezdnia po każdej zimie wymagała tam wielu remontów cząstkowych. Ponadto zadanie było wprowadzane już do naszego planu budżetowego na 2011 rok, ale ze względu na ograniczony budżet nie mogliśmy przystąpić do prac. Inwestycję zrealizujemy w oparciu o dokumentację, którą przygotowała wcześniej gmina. Dodatkowe prace zaplanowaliśmy też w Brodnicy przez którą przebiega DW nr 560. Zamierzamy tam dobudować pas dla lewoskrętów na ul. Czwartaków i fragmencie 3 Maja. W ten sposób chcielibyśmy upłynnić ruch w kierunku Rypina (DW nr 560) oraz Lidzbarka (DW nr 544) – dodaje dyrektor.

Więcej…
 
Przed pierwszym dzwonkiem

Na Kujawach i Pomorzu ruszają dodatkowe przeglądy dróg przebiegających w pobliżu szkół. Bezpieczeństwo pieszych w takich miejscach to jeden z priorytetów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Drogi wojewódzkie szczegółowe przeglądy przechodzą przynajmniej raz w roku. Poza tym prawie codziennie są objeżdżane przez pracowników poszczególnych rejonów. W drugiej połowie sierpnia zawsze odbywa się jeszcze jeden dodatkowy przegląd dróg biegnących w pobliżu szkół. Przeprowadzają je pracownicy poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. W ich trakcie oceniane są: stan oznakowania pionowego i poziomego, stan barier oddzielających chodniki od jezdni, a także nawierzchnia na przejściu dla pieszych. Bywa, że w czasie opadów „zebra” znajduje się pod wodą, a uczniowie korzystają z innych miejsc do przekraczania jezdni. Dlatego sprawdzane są nawet tego typu szczegóły.

W całym regionie trwa także odnawianie oznakowania poziomego. - Ograniczone fundusze nie pozwolą nam na prace na każdej drodze. Jednak przejścia dla pieszych w miastach oraz w miejscowościach, gdzie znajdują się szkoły to dla nas priorytet – podkreśla dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

W ostatnich dniach prace przy odnowie oznakowania poziomego były wykonywane między innymi w miejscowościach Grążawy i Łaszewo (DW nr 544), w Brodnicy (ul. 3 Maja), w Dąbrowie Chełmińskiej (ul. Bydgoska), w Chełmży (skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Hallera oraz w Ciechocinku (ul. Kopernika)

 


Strona 5 z 13

RPO W KP