2011
Płynniej i bezpieczniej

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. 900-lecia i Kasztanowej w Mogilnie. Kierowcy powinni w tym miejscu zachować szczególną ostrożność.

Skrzyżowanie jest częścią DW nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo. - W tej chwili dobudowywane są prawoskręt od strony centrum miasta i lewoskręt od strony Barcina. To ułatwi dojazd do sklepów, które powstały przy ul. Kasztanowej zapewniając jednocześnie płynny ruch na drodze wojewódzkiej. Przy okazji wymieniane są także chodniki.Na ul. 900-lecia pojawi się także wysepka dla pieszych. Roboty prawdopodobnie zakończą się do końca lipca. Do tego czasu kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym miejscu. Przebudowa jest realizowana przez zewnętrznego inwestora, ale została uzgodniona z ZDW w Bydgoszczy.

 
Drogowa Inicjatywa Samorządowa

Do 15 września trwa nabór wniosków do Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Program ułatwia gminom i powiatom realizację inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) to wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa oraz  gmin i powiatów. Razem  finansowane są takie przedsięwzięcia jak budowy chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza samorząd regionu. W imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Więcej…
 
Jak pobiegnie DW nr 266?

Zarząd Dróg Wojewódzkich analizuje propozycje gminy Aleksandrów Kujawski dotyczące nowego przebiegu DW nr 266. Jednak zamiana drogowskazów na pewno nie wystarczy.
 
 W związku z budową autostrady na DW nr 266 notowany jest większy ruch, szczególnie pojazdów ciężarowych. Na problem ten zwróciły uwagę władzy gminy Aleksandrów Kujawski. Jednocześnie zaproponowały zmianę przebiegu trasy wojewódzkiej tak by omijała centrum miasteczka. Koncepcja gminy zakłada skierowanie pojazdów drogą gminną i powiatową na południe od Aleksandrowa w rejonie wsi Ośno.
 - Przeprowadziliśmy już wizję lokalną w terenie – mówi naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej, Ryszard Gilewski. – Jednak już można powiedzieć, że propozycja gminy ma kilka słabych punktów. Drogi, które miałyby stać się wojewódzkimi są w katastrofalnym stanie. Do dziś nie usunięto na nich przełomów, które powstały po zimie. Nie są też w żaden sposób przystosowane do znoszenia obciążeń pojazdów. Kiepskiej jakości kruszywo i cienka warstwa asfaltu z trudem wytrzymują ruch pojazdów osobowych.

Więcej…
 
Remont w wariantach

Trwają prace nad projektem przebudowy DW nr 548 Stolno-Wąbrzeźno. Trasa będzie ważnym połączeniem północnej części regionu z autostradą A1.

W tej chwili analizowane są przede wszystkim możliwości podzielenia przebudowy drogi na dwa etapy. – Oczywiste jest to, że natężenie ruchu na tej drodze po otwarciu autostrady A1 jesienią wzrośnie, chociaż trudno je oszacować – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Węzeł Lisewo póki co będzie jednym pomiędzy Nowymi Marzami a Lubiczem. Węzły w Grudziądzu i Turznie nie będą oddane do użytku wraz z autostradą. Wielu kierowców będzie więc zmuszonych do zjazdu lub wjazdu na autostradę w Lisewie.

Więcej…
 
Lato – czas na remonty

Latem przeprowadzonych zostanie  najwięcej remontów  tras wojewódzkich. Prace prowadzone będą miedzy innymi na  DW nr 243 ze Słupowa do Mroczy i trasie ze Złotnik Kujawskich do Żelechlina.
- Można powiedzieć, że już tradycyjnie najwięcej dróg zostanie poddanych zabiegowi powierzchniowego utrwalenia – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Takie prace zostały zaplanowane na ponad 60 kilometrach dróg wojewódzkich. W okolicach Bydgoszczy remontowana będzie ważna DW nr 244 na odcinku Bożenkowo-Maksymilianowo. Poza tym zabezpieczymy stosunkowo długi, 8-kilometrowy fragment DW nr 243 od Słupowa do Mroczy. Prace w tej technologii wykonane zostaną również na DW nr 544 z Brodnicy do Starych Świerczyn.

Więcej…
 


Strona 7 z 13

RPO W KP