Drogi w budowie

Trwają prace na drogach modernizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Na DW nr 534 prace są na półmetku. W przebudowie jest  także DW nr 252.
Najwięcej utrudnień kierowcy powinni spodziewać się na odcinku DW nr 534 pomiędzy Golubiem-Dobrzyniem, a Rypinem. – Przebudowujemy 15-kilometrowy odcinek pomiędzy Szafarnią i Cetkami – mówi naczelnik wydziału Inwestycji, Piotr Jaworski. – W tej chwili na poszczególnych odcinkach układane są kolejne warstwy bitumiczne, przebudowywane są przepusty pod koroną drogi, umacniamy skarpy oraz pogłębiamy rowy wzdłuż drogi. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. Można powiedzieć, że wykonawca ma już za sobą półmetek robót. Kierowcy do czasu zakończenia inwestycji w listopadzie muszą się jednak liczyć z utrudnieniami. Oprócz ograniczeń prędkości i zwężeń w czasie układania asfaltu wprowadzany jest tam ruch wahadłowy.
Na utrudnienia napotkają również kierowcy jadący z Inowrocławia do Włocławka. – Roboty pomiędzy Zakrzewem i Brzeziem i dalej do Włocławka to kolejny etap przebudowy ciągu DW nr 252, która rozpoczęła się w 2009 roku. W ramach tego zadania w 2010 roku ukończona została przebudowa odcinka 9,5 km DW nr 251. Obecnie na DW nr 252 na odcinku Zakrzewo - Brzezie wykonana została już wycinka drzew, remonty cząstkowe nawierzchni, poszerzenia oraz wbudowana warstwa profilowa. Na odcinku Pieranie – Zakrzewo trwają natomiast prace wykończeniowe. Początkowo zakładaliśmy zakończenie projektu do końca tego roku, jednakże z uwagi na prowadzoną równolegle budowę autostrady A-1 rozważamy przesuniecie terminu zakończenia prac na koniec 2012 roku. Nie chcemy by odnowiona nawierzchnia została zniszczona przez ciężki sprzęt budowlany obsługujący budowę autostrady A-1 – dodaje Piotr Jaworski.

W przypadku obu inwestycji oprócz nowej nawierzchni powstają również nowe chodniki, zatoki autobusowe,  zjazdy do posesji,  przepusty. Poza tym drogi po przebudowie otrzymują nowe oznakowanie pionowe i poziome. Zmienia się także geometria wielu ważnych skrzyżowań, gdzie często powstają lewo- i prawoskręty, dodatkowe przejścia dla pieszych. 
W całym województwie trwają również powierzchniowe utrwalenia nawierzchni. Prace te zaplanowano na kilkudziesięciu odcinkach dróg wojewódzkich liczących w sumie ponad  60 kilometrów.

Modernizowane odcinki

 DW nr 252 (Zakrzewo-Brzezie - Włocławek)
 Długość – ok. 25 km
 Termin zakończenia – 31.12.2012
 DW nr 534 (Szafarnia-Cetki)
 Długość – 15 km
 Termin zakończenia – 26.11.2011

 

RPO W KP