Projekt DW nr 254

Trwają prace nad projektem przebudowy DW nr 254 Brzoza-Wylatowo. Trasa zostanie poszerzona, powstaną zatoki autobusowe i dodatkowe parkingi. Niezbędna będzie też przebudowa i remont 4 mostów na Noteci.

Prace nad projektem rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. Zostały powierzone firmie Fojud S.A. Projektanci muszą między innymi ocenić bezpieczeństwo ruchu na istniejącej drodze oraz zbadać konstrukcję istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego. Najważniejsze jest jednak opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, a także opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim. - W ten sposób w połowie przyszłego roku będziemy dysponować całą niezbędną dokumentację by inwestycja mogła się fizycznie rozpocząć – tłumaczy naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZDW w Bydgoszczy, Ryszard Gilewski.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu dla całego odcinka DW nr 254, czyli od skrzyżowania z DK nr 25 w Brzozie do skrzyżowania z DK nr 15 w Wylatowie. Jezdnia po przebudowie zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie też pobocze. Projektanci w czasie swoich prac muszą uwzględnić projekty wcześniej opracowane przez miasto Mogilno i Barcin. Zakładają one budowę ronda w Mogilnie na skrzyżowaniu ulic Poznańska, Benedyktyńska i Powstańców Wielkopolskich oraz w Barcinie na skrzyżowaniu ulic Mogileńskiej, Polnej i Pakoskiej. W czasie prac nad drogą nr 254 niezbędny będzie także remont i przebudowa 4 mostów na Noteci, 1 na rzece Panna w Mogilnie oraz wiaduktu w Żabnie. Ponadto pomiędzy Brzozą, a Łabiszynem zaprojektowane zostaną kładki pieszo-rowerowe w Antoniewie i Obórzni. Istniejące skrzyżowania z drogami wojewódzkimi, powiatowymi zostaną przebudowane na skanalizowane. Ponadto rozważane będzie zaprojektowanie nowego odcinka drogi pozwalającego na obejście miejscowości Szczepankowo. Na trasie wyznaczone zostaną też miejsca do ważenia pojazdów, kontroli prędkości, a także pod drogowe stacje meteorologiczne wraz z kamerami. - Dokumentacja, którą będziemy dysponować w połowie przyszłego roku, zachowa ważność przez 3 lata. W tym czasie na pewno rozpoczniemy pracę na tych trasach. Prawdopodobnie nie wszędzie uda się nam od razu realizować inwestycje na całej długości wytypowanych odcinków. Jednak musimy wbić przysłowiową pierwszą łopatę lub choćby rozpocząć prace przygotowawcze - dodaje Ryszard Gilewski.

DW nr 254 w liczbach

  • Mosty – 5 (Wałownica, Antoniewo, Obórznia, Barcin, Mogilno)
  • Projektowana szerokość -7 m
  • Długość trasy – 53 km
  • Wiadukty – 1 (Żabno)

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwestycje/20110816DW254

 

RPO W KP