Projekt DW nr 241

Trwają prace nad projektem przebudowy DW nr 241 z Tucholi do Sępólna Krajeńskiego. Trasa zostanie poszerzona do 7 metrów. Na terenie Powiatu Tucholskiego powstanie też ścieżka rowerowa.  Niezbędna będzie przebudowa wiaduktu w Brzuchowie.

Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu. Projektanci muszą między innymi ocenić bezpieczeństwo ruchu na istniejącej drodze oraz zbadać konstrukcję istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego. - Najważniejsze jest jednak opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, a także opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim. W ten sposób w połowie przyszłego roku będziemy dysponować całą niezbędną dokumentację by inwestycja mogła się fizycznie rozpocząć – tłumaczy dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu dla całego odcinka DW nr 241, czyli od  skrzyżowania z DW nr 240 w Tucholi do rogatek Sępólna Krajeńskiego,  gdzie w 2010 roku zakończył się pierwszy etap przebudowy tej trasy. Jezdnia po przebudowie zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie też pobocze. Projektanci w czasie swoich prac muszą uwzględnić projekt budowy ścieżki rowerowej opracowany przez Starostwo Powiatowe w Tucholi. Zakładał on powstanie blisko 11-kilometrowej ścieżki rowerowej z Tucholi w kierunku Sępólna Krajeńskiego. W czasie prac nad DW nr 241 niezbędna będzie także przebudowa wiaduktu w Brzuchowie, tak by zmieściła się na nim jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy. Poza tym zmodernizowany zostanie most na Kamionce w Pamiętowie. Natomiast most na ul. XXX w Tucholi zostanie przebudowany na przepust. W miejscowości Skarpa wytyczone będzie miejsca do ważenia pojazdów i kontroli prędkości. Natomiast w Pamiętowie zaprojektowana zostanie drogowa stacja meteorologiczna wraz z kamerami. W miejscowościach Skarpa(od kościoła do końca wsi) oraz Mały Mędromierz (na terenie zabudowanym) dobudowane zostaną chodniki. Na całej trasie powstanie ponad 20 nowych zatok autobusowych.
- Dokumentacja, którą będziemy dysponować w połowie przyszłego roku, zachowa ważność przez 3 lata. W tym czasie na pewno rozpoczniemy pracę na tych trasach. Prawdopodobnie nie wszędzie uda się nam od razu realizować inwestycje na całej długości wytypowanych odcinków. Jednak musimy choćby rozpocząć prace związane z ich przygotowaniem- dodaje Mirosław Kielnik.

DW nr 241 (Tuchola-Sępólno Kraj.) w liczbach:
Mosty – 2 (Tuchola, Pamiętowo)
Wiadukty – 1 (Brzuchowo)
Projektowana szerokość -7 m
Długość trasy – 26 km

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwestycje/20110919DW241

 

RPO W KP