Przejmujemy obwodnicę

Od przyszłego roku ZDW w Bydgoszczy przejmie obwodnicę Wąbrzeźna. Gmina będzie natomiast odpowiadać za ulice na terenie miasta, które do tej pory pełniły rolę dróg wojewódzkich. Zyskują obie strony.
 
Obwodnica w Wąbrzeźnie była jedną z pierwszych na Kujawach i Pomorzu. Powstała w 2006 roku. Została zbudowana dzięki porozumieniu Powiatu Wąbrzeskiego, Miasta Wąbrzeźno oraz Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja pozwoliła na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z  Wąbrzeźna. Pojazdy korzystające z DW nr 534 Grudziądz-Rypin oraz DW nr 548 Stolno-Pląchoty nie muszą przejeżdżać przez centrum miasta. – Zamiana kategorii dróg w rejonie Wąbrzeźna przyniesie korzyści obu stronom – uważa dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Nasze służby zajmujące się utrzymaniem dróg nie będą rozproszone na kilku miejskich ulicach. Sprzęt, którym dysponujemy lepiej sprawdza się na trasach poza terenami silnie zurbanizowanymi. Dzięki tej zamianie prawdopodobnie  podnieśmy też standard utrzymania na obwodnicy. Miasto również wiele zyskuje. Dzięki porozumieniu z samorządem województwa Wąbrzeźno ma szansę otrzymać dodatkowe fundusze na modernizacje przejętych ulic. W sumie miasto przejęło ulice o łącznej długości  6,3 km.

Obwodnica w liczbach
   Długość – 7,8 km
   Koszt inwestycji - 25,5 mln zł
   Oddanie do użytku - 31.06.2006

 

RPO W KP