Odbiór na moście

Zakończył się remont mostu w Golubiu-Dobrzyniu. Przeprawa zyskała nową nawierzchnię, bariery sprężyste i chodniki. 26 października odbył się odbiór techniczny obiektu. 
  
Remont kosztujący 1,7 mln zł obejmował między innymi wymianę łożysk mostu, na których opiera się przęsło oraz ułożenie nowej nawierzchni. Na przeprawie wymieniona została także dylatacja, czyli miejsca połączenia mostu z drogą. Ponadto chodniki zostały oddzielone od jezdni barierami sprężystymi. To zwiększy przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych. - Doceniamy to, że wykonawca wezwał nas na odbiór 3 tygodnie wcześniej niż wynikałoby to z umowy – mówi zastępca dyrektora ZDW w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak. - Poza tym w czasie odbioru nie stwierdziliśmy żadnych istotnych usterek. Żałujemy jedynie, że we wrześniu kierowcy musieli ponad tydzień czekać na likwidację ruchu wahadłowego, co było związane z oczekiwaniem na pozwolenie na użytkowanie. Teraz jednak z przejazdem DW nr 534 przez Golub-Dobrzyń w ciągu najbliższych lat nie powinno być żadnych kłopotów.
Początkowo remont miał być powiązany z modernizacja DW nr 534. Jednak ze względu na to, że konstrukcja znajduje się na obszarze Natura 2000 niezbędna była dodatkowa dokumentacja. To oznaczało konieczność przełożenia prac na bieżący rok.

 

RPO W KP