2013
Dokończyć i rozpocząć odnowy

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w Maksymilianowie oraz nr 239 w Gródku, a także dokończenie odnowy drogi wojewódzkiej nr 546 w Bierzgłowie, to najważniejsze zadania zaplanowane na ten rok na drogach wojewódzkich.

Trwają między innymi prace na drodze wojewódzkiej nr 239 w Gródku (powiat świecki). Jest to jedna z ważniejszych inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w tym roku. W ubiegłym sezonie udało się przeprowadzić między innymi część prac związanych z wykonaniem kanalizacji, poszerzaniem pasa drogowego i przełożeniem instalacji podziemnych. W zasadzie budowana jest tam nowa droga od podstaw. Korpus drogi został poszerzony i odwodniony. Konstrukcja została wzmocniona kruszywem łamanym, na którym ułożone będą 3 warstwy asfaltu (profilowa, wiążąca i ścieralna). Przy drodze powstaje też chodnik, zjazdy do posesji, ścieżka rowerowa oraz zatoki autobusowe. Inwestycja kosztuje 4,3 mln zł.

Więcej…
 
Drugi etap w Bierzgłowie

Trwają przygotowania do rozpoczęcia drugiego etapu przebudowy DW nr 546 w Bierzgłowie. Po wybudowaniu kanalizacji odnowiona zostanie nawierzchnia. Rozpisany został przetarg na to zadanie.

 

Modernizacja fragmentu DW nr 546 w Bierzgłowie ze względu na duży zakres robót została podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności na odcinku 833 metrów powstała kanalizacja deszczowa. Jest ona niezbędna, do tego by odprowadzać deszczówkę z zabudowanego obszaru. W kolejnym etapie odnowiona zostanie nawierzchnia. – Zadanie zostało podzielone na etapy nie tylko ze względu na duży koszt. Praktyka pokazuje, że po wykonaniu wszelkiego rodzaju prac przy instalacjach podziemnych, warto odczekać pewien czas, aż grunt się ustabilizuje. Nawet po jego dodatkowym zagęszczeniu czasami dochodzi do osiadania, co skutkuje odkształceniami asfaltu. - Ostatnio prowadziliśmy prace związane z usuwaniem korzeni wyciętych drzew na tej drodze – tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Rozpisaliśmy też przetarg na odnowę nawierzchni połączoną z budową chodnika, a także parkingu w rejonie kościoła. Inwestycji towarzyszyć będzie wymiana oznakowania pionowego oraz wykonane zostanie tak zwane grubowarstwowe oznakowanie poziome. Z kosztorysu wynika, że odnowa nawierzchni będzie wiązała się z wydatkiem ponad 3 mln zł. Ostateczny koszt poznamy po przetargu. Prace zakończą się we wrześniu.

Więcej…
 
Nie tylko dla inżynierów

Napisałeś interesującą pracę o funkcjonowaniu dróg wojewódzkich? Zgłoś się do konkursu organizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

- Konkurs z jednej strony ma wspierać osoby, które poświęciły swój czas na analizowanie wyzwań jakie stoją przed wojewódzkimi zarządami dróg. Z drugiej strony nie ukrywamy, że zależy nam na takich opracowaniach, które często zawierają wiele trafnych spostrzeżeń, cennych porównań, które później można wykorzystać w praktyce. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby, które kształcą się lub nadal poszerzają swoje horyzonty do udziału w tym przedsięwzięciu - wyjaśnia dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

 

Więcej…
 
Mikrodywanik w Kowalewie

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na remont ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim. Na trasie łączącej dworzec kolejowy z centrum miasta ułożony zostanie mikrodywanik.

 

Mikrodywaniki to wciąż rzadkość na kujawsko-pomorskich drogach. Jednak ostatnie doświadczenia pokazują, że to dobry sposób na remonty zniszczonych tras, które wykonano na stosunkowo dobrej podbudowie. – W 2011 roku wykonaliśmy w tej technologii ponad kilometrowy odcinek na DW nr 244 w Bożenkowie pod Bydgoszczą – wyjaśnia dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Do dziś na drodze nie pojawiły się żadne spękania, ani dziury. Dlatego w tym roku wykonamy kolejny odcinek w tej technologii. Tym razem wytypowaliśmy do tych prac ulicę Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim.

Więcej…
 
Nowy asfalt na wiadukcie

Zakończył się pozimowy remont na DW nr 244. Nowe nakładki zostały ułożone między innymi na wiadukcie w Maksymilianowie wraz z dojazdami  oraz na krótkich odcinkach w miejscowości Mochle.

- To były najbardziej zniszczone odcinki. W wakacje odnowimy w tych miejscach oznakowanie poziome. Sukcesywnie poprawiamy jakość nawierzchni na tej drodze - podkreśla kierownik Rejonu Żołędowo, ZDW Bydgoszcz, Sebastian Małkowski.

W tym roku rozpocznie się także odnowa odcinka ul. Koronowskiej od Bydgoskiej do Szkolnej. Inwestycja jest połączona z budową chodnika.

 


Strona 10 z 16

RPO W KP