2014
Komfortowo między Mroczą a Wielem

Trwają przygotowania do przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 pomiędzy Mroczą i Wielem (powiat nakielski). Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dodatkowym funduszom zagwarantowanym przez samorząd województwa w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Dróg Wojewódzki ogłosił już przetarg na wybór wykonawcy zadania.

- W 2007 roku rozpoczęliśmy realizację ambitnego programu modernizacji tras wojewódzkich. W ciągu 6 lat udało się przebudować blisko ćwierć tysiąca kilometrów dróg. Obecne dodatkowe nakłady to kolejne 30 kilometrów dróg w wysokim standardzie oraz cztery nowe ronda i dwie zmodernizowane przeprawy drogowe – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Więcej…
 
Wojnowo - prace ruszają

Rozpoczyna się przebudowa prawie 700- metrowego fragmentu DW nr 244 w Wojnowie (powiat bydgoski). To kolejna inwestycja  na ważnej drodze okalającej od północnego - zachodu Bydgoszcz. Wykonawca przejął plac budowy.

 

- W ramach remontu oprócz ułożenia nowej nawierzchni zmodernizowana zostanie  jedna istniejąca zatoka autobusowa oraz dobudujemy jedną nową – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Wzdłuż drogi pojawi się ścieżka pieszo-rowerowa. Zaprojektowano także 5 przejść dla pieszych w tym dwa z azylami, co zapewnia większe bezpieczeństwo. Poza tym do posesji dobudowanych zostanie kilkanaście zjazdów. Skorygowany zostanie też łuk na skrzyżowaniu przy obiekcie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Więcej…
 
Odnowimy drogę, dobudujemy rondo

Rozpisany został przetarg na odnowę DW nr 548 w Dębowej Łące (powiat wąbrzeski). W ramach tej inwestycji skrzyżowanie z drogą lokalną na Jaworze  będzie przebudowane na rondo. Zakończenie prac na trasie łączącej Brodnicę z Wąbrzeźnem zaplanowano jeszcze w tym roku.

Przebudowa kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 w Dębowej Łące ruszy najprawdopodobniej w październiku. - Z końcem września rozstrzygnięty zostanie przetarg na to zadanie. W miejscowości ułożony zostanie nowy asfalt, rozbudowane zostaną chodniki, a najważniejsze skrzyżowanie z drogą na Jaworze  przebudowane zostanie na rondo. Droga wyposażona będzie w odwodnienie i oświetlenie.  Dokładna wartość inwestycji będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. By wzmocnić konstrukcję jezdni w nawierzchnię wbudowana zostanie specjalna geosiatka – wyjaśnia dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.  Chodniki zostaną zbudowane z estetycznej betonowej kostki. W projekcie uwzględniono także zjazdy na posesje. Wszystkie główne prace powinny zakończyć się na przełomie listopada i grudnia.

 

Więcej…
 
Po moście czas na drogę

Po przebudowie DW nr 239 w Gródku  (powiat świecki) rozpocznie się drugi etap tej inwestycji. Samorząd województwa zabezpieczył dodatkowe środki na modernizację kolejnych kilometrów tej trasy w kierunku miejscowości Krąplewice. W trakcie remontu jest także most na kanale prowadzącym do elektrowni wodnej w Gródku

 

W ubiegłym roku przebudowany został blisko 2 kilometrowy odcinek tej trasy przebiegający przez miejscowość Gródek oraz w kierunku elektrowni wodnej. W praktyce powstała tam od podstaw nowa droga. Zaczynając od podbudowy, przez nowe warstwy asfaltu po pełną infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo. Przy drodze dobudowano chodniki, ścieżkę rowerową, wymieniono oznakowanie, zainstalowano bariery sprężyste na łukach i wzdłuż skarp, odnowiono oznakowanie.

Więcej…
 
Przyczółki i filar wzmocnione

Trwa modernizacja mostu w Gródku w powiecie świeckim. Inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 239 łączącej Drzycim ze Świeciem zakończy się na przełomie listopada i grudnia. Zadanie jest realizowane dzięki zagwarantowaniu przez samorząd województwa dodatkowych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Sprawdź co dzieje się na placu budowy.


Inwestycja rozpoczęła się przed miesiącem. W tym czasie rozebrano starą płytę oraz wykonano szereg prac poniżej poziomu wody. Inwestycja wymagała skoordynowania robót z pracami zaplanowanymi w elektrowni wodnej. W trakcie wzmacniania fundamentów oraz filara konieczne było obniżenie poziomu lustra wody. Obecnie trwają roboty przy poszerzaniu wsporników chodnikowych. Nowy most ma być zdecydowanie szerszy co ma umożliwić mijanie się pojazdów oraz bezpieczne poruszanie się pieszych. Przeprawa będzie charakteryzować się także zwiększoną nośnością do 40 ton. Trwają także przygotowania do wykonania nowej płyty pomostu.

 

Więcej…
 


Strona 7 z 19

RPO W KP