2014
Jedź ostrożnie!

Dziś (5 grudnia) w nocy oraz nad ranem w związku z możliwymi opadami mżawki na drogach mogą występować trudne warunki do jazdy. Wspólnie z policją oraz innymi zarządcami dróg apelujemy do kierowców o dostosowanie prędkości do zmieniających się szybko warunków panujących na jezdni.


Najczęściej lokalna śliskość pojawia się w rejonie zbiorników wodnych, na wiaduktach i mostach, drogach przecinających kompleksy leśne. Apelujemy do kierowców o dostosowanie prędkości do szybko zmieniających się warunków pogodowych. Prowadzone działania związane z zimowym utrzymaniem dróg ograniczają niekorzystne skutki niskich temperatur oraz opadów, nie zawsze ich całkowitą likwidację!

 

Więcej…
 
Kilometry nowych chodników

Zakończyła się realizacja 19 inwestycji w ramach czwartej edycji Drogowej Inicjatywy Samorządowej. To przedsięwzięcia, które poprawiają bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców korzystających z wojewódzkich tras.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) jest wspólnym przedsięwzięcie samorządu województwa oraz gmin i powiatów. Wsparcie trafia na takie działania takie jak budowy chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza Urząd Marszałkowski. W imieniu województwa kujawsko-pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Aby zrealizować przedsięwzięcie gminy muszą także dysponować projektem i gruntem pod realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa finansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Więcej…
 
Finisz konsultacji w Chełmnie

Zakończyły się konsultacje w sprawie przebudowy ul . Toruńskiej. Zebrane opinie są obecnie analizowane przez projektanta.  Prace nad dokumentacją projektową  zakończą się na przełomie stycznia i lutego. Część uwag została już pozytywnie zaopiniowana.

Bariery w kolorze żółtym, chodniki ze starobruku i grafitowa kostka – to najczęściej wskazywane przez mieszkańców rozwiązania dotyczące planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 550, która rozpocznie się wkrótce w Chełmnie na odcinku między starówką a rondem w Brzozowie. Podczas zakończonych właśnie konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili wiele cennych uwag i pomysłów. Podsumowanie akcji oraz ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Toruńska moich marzeń” odbyło się we wtorek (2 grudnia) w chełmińskim Ratuszu.


Więcej…
 
Węgorzyn po odbiorach

Zakończyła się przebudowa fragmentu DW nr 551, która przebiegała  po osuwisku w Węgorzynie (powiat wąbrzeski). Dzięki inwestycji przejazd 400-metrowym odcinkiem stał się  bezpieczny  i komfortowy. Droga powstała od podstaw.


DW nr 551 przy wjeździe do miejscowości biegnie brzegiem stosunkowo niewielkiej skarpy, która osuwała się. - Stąd wystąpiła konieczność wykonania kompleksowej odnowy połączonej nie tylko z wymianą nawierzchni. Prace były połączone z wykonaniem nowego nasypu, podbudowy, ułożeniem siatki wzmacniającej oraz budową prawidłowego odwodnienia. Skarpy nasypów zostały zabezpieczone dodatkowo brukiem oraz płytkami betonowymi. Na jezdni ułożone zostały dwie warstwy betonu asfaltowego (wiążąca i ścieralna). Zakończyły się już odbiory techniczne. Trwają jeszcze ostatnie roboty porządkowe. Nie wpływają one na przejezdność trasy dla ruchu lokalnego. Czekamy jeszcze na zgodę na użytkowanie z nadzoru budowlanego - wyjaśnia dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

 

Więcej…
 
Zamykamy most w Brodnicy

Jutro (20 listopada) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w Brodnicy. Zamknięty zostanie most w ciągu ul. Sienkiewicza w Brodnicy. Przeprawa będzie nieprzejezdna przez okres około 10 miesięcy.

W tym czasie stara konstrukcja mostu zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy most. Wprowadzony zostanie objazd biegnący ulicami Podgórną i Piłsudskiego. Inwestycja kosztuje 5,9 mln zł. Jest możliwa dzięki zagwarantowaniu przez samorząd województwa dodatkowych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Przed zamknięciem konieczne było dostosowanie sygnalizacji świetlnych w mieście do zmienionej organizacji ruchu.

 


Strona 2 z 19

RPO W KP