Toruńska jak z obrazka

Zakończyły się   konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Toruńskiej w Chełmnie. Towarzyszyły im także konkursy dla dzieci i młodzieży. Zobacz jak  najmłodsi mieszkańcy Chełmna wyobrażają sobie ulicę toruńską po remoncie.

W ramach konsultacji społecznych dotyczących remontu ulicy Toruńskiej  zorganizowano  dla małych chełmnian konkurs plastyczny „Toruńska moich marzeń”, w którym dzieci i młodzież do 16 lat mogły wygrać atrakcyjne nagrody. Dzieci łącznie zgłosiły 59 prac.  Pierwsze miejsce zajęło dzieło Katarzyny Kwiatek (lat 16), drugie Artur Szymański (lat 11) a trzecie Igor Niedbalski (lat 5). Dwie prace wyróżniono: Wiktorii Przybytkowskiej (lat 7) i Anny Liszewskiej (lat 6).

 

 

Zdaniem najmłodszych mieszkańców Chełmna ulica powinna przede wszystkim zostać wyposażona w elementy małej architektury, takie jak ławki, estetyczne nasadzenia. Oprócz czarnej równej nawierzchni dzieci przedstawiały bardzo często na swoich pracach kolorowe elewacje budynków. Chociaż te wyobrażenia wykraczają poza zakres planowanego remontu wszystkie uwagi przekażemy także do ratusza.

 

Remont drogi wojewódzkiej nr 550 na odcinku przebiegającym przez Chełmno (od skrzyżowania ulicy Toruńskiej z 22 stycznia) oraz Brzozowo i łączącym się z południową obwodnicą miast rozpocznie się w przyszłym roku. Zakłada on między innymi  modernizację jezdni, chodników, zjazdów na posesje, rozbudowę oświetlenia, zatok autobusowych  oraz wymianę oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego. Wkrótce przedstawimy także raport z konsultacji. Opiszemy w nim szczegółowo zakres remontu oraz zgłoszone uwagi mieszkańców.

 

Tak prezentują się zwycięskie prace konkursowe

 

1 miejsce2 miejsce3 miejscewyrnienie1wyrnienie2

 

A poniżej wizualizacje przygotowane jeszcze przed konsultacjami obrazujące zakres możliwych zmian

 

wizualizacja-01_01wizualizacja-02b_01wizualizacja-04b_01wizualizacja-05a_01

 

 

 

RPO W KP