Most i droga do przebudowy

Zakończyły się prace nad projektem przebudowy DW nr 251. Zarząd Dróg Wojewódzkich dysponuje także zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. Sprawdź jak zmieni się droga w najbliższych latach. Dzięki staraniom ZDW oraz samorządu województwa podczas budowy trasy S5 powstanie też dwupoziomowy węzeł komunikujący tę drogę wojewódzką z trasą ekspresową.

 

Zadanie obejmuje modernizację drogi od granicy województwa do Żnina. W tym mieście  przebudowany zostanie także most na rzece Gąsawka na ul. Dworcowej. To ostatni odcinek  wymagający przebudowy na ciągu DW nr 251 i 252, które komunikują południową część  województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnich latach przebudowane zostały odcinki  pomiędzy Żninem, Barcinem, Pakością, Inowrocławiem i Włocławkiem.

 

 

Jezdnia na odcinku od Żnina do granicy województwa po przebudowie zostanie wzmocniona i  otrzyma szerokość 7 metrów, a po obu stronach powstaną półmetrowe opaski bitumiczne.  Most na Gąsawka zostanie wzmocniony i poszerzony. Po obu stronach powstaną chodniki. Na  całym odcinku zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego. Łuki na drodze zostaną  dostosowane do obecnie obowiązujących norm.  W ramach inwestycji przebudowane będą  przepusty, zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy na posesje. Przy wjeździe do Żnina  powstanie miejsce do kontroli i ważenia pojazdów. Tego typu rozwiązania pozwalają  inspektorom transportu drogowego skutecznie walczyć z przeciążonymi pojazdami. To one są  najbardziej odpowiedzialne za degradację dróg. Warto jeszcze dodać, że poprawiona  zostanie geometria skrzyżowań z innymi drogami. Poza tym na koniec trasa zyska trwałe  oznakowanie poziome z termoplastu oraz nowe oznakowanie pionowe. Na trasie zbudowane  zostanie jedno trzywlotowe rondo w Juncewie (obecne skrzyżowanie z drogą na Sielec). Inwestycja jest planowana do realizacji w perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

Warto dodać. Że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła zmiany do przetargu na budowę drogi ekspresowej S5. Węzeł Żnin który wstępnie przewidziano do realizacji w późniejszym terminie, będzie jednak realizowany wraz budową całej drogi ekspresową S5. Po powtórnym przeanalizowaniu sytuacji na tym odcinku drogi, podjęto decyzję o realizacji zadania już w pierwszym etapie.

O zmianie wcześniejszych założeń zdecydowały przede wszystkim planowane do realizacji przez ZDW inwestycje przy drodze wojewódzkiej nr 251 odc. Żnin – granica województwa. Połączenia drogi wojewódzkiej z trasą ekspresową w Żninie pozwoli bowiem ograniczyć ruch tranzytowy na osi wschód – zachód oraz pozwoli ominąć kierowcom główne ulice miasta ( Ogrodową, Browarową i Aliantów, w tym  bardzo wąskie skrzyżowania ulic Kościuszki, Aliantów i Mickiewicza). O budowie węzła zdecydowała też inwestycja planowana przez Państwową Straż Pożarną, związana z budową nowoczesnej komendy przy ulicy Dąbrowskiego w Żninie. Na dachu budynku planowane jest lądowisko dla helikopterów pogotowia ratunkowego. Budowa węzła Żnin przyspieszy więc i ułatwi w przyszłości, działania służb ratowniczych na tym odcinku drogi ekspresowej S5.

DW nr 251 w liczbach

 

  • - Projektowana szerokość jezdni -7 m
  • - Długość trasy – 15 km
  • - Liczba miejsc do ważenia pojazdów - 1
  • - Nośność drogi po wzmocnieniu – 100kN/oś

 

 

RPO W KP