Rok na drogach wojewódzkich

Przebudowa kolejnych odcinków dróg oraz konsekwentna poprawa bezpieczeństwa to najważniejsze zadania jakie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w mijającym 2014 roku. Udało się także wyprowadzić ruch tranzytowy z Mroczy.

Największą inwestycją, która rozpoczęła się w 2014 roku jest odnowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 pomiędzy Mroczą i Wielem (powiat nakielski). Kosztem 9 mln złotych wzmocnimy tam  konstrukcję drogi, dobudowujemy zatoki i odnowimy oznakowanie. Na razie trwają roboty przygotowawcze. Większość prac zaplanowano w pierwszej połowie 2015 roku. Ta inwestycja podobnie jak kilkanaście innych zostało uruchomionych w połowie roku dzięki dodatkowym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Europejskie  fundusze zostały skierowane także na budowę nowych rond w Wąbrzeźnie, Nakle i Sędzinie (powiat aleksandrowski). Kluczowe znaczenie dla spójności regionu mają także modernizacje mostów. Prace w Gródku (powiat świecki)  na drodze wojewódzkiej nr 239 zakończyły się jesienią. Kosztowały 1,7 mln zł. Trwa natomiast przebudowa mostu w Brodnicy na ul. Sienkiewicza. Nowa konstrukcja w ciągu DW nr 560 kosztuje 5,9 mln zł. Prace zakończą się jesienią 2015 roku.

 

 

Konsekwentnie poprawialiśmy także bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich. Zrealizowaliśmy wspólnie z gminami oraz samorządem województwa IV edycję Drogowej Inicjatywy Samorządowej. W jej ramach kosztem 7,2 mln zł na terenie całego regionu dobudowaliśmy na wniosek lokalnych społeczności kilkanaście chodników, zatok autobusowych i przejść dla pieszych. Z kolei w Węgorzynie (powiat wąbrzeski) kosztem 3,5 mln zł przebudowaliśmy fragment DW nr 551 przebiegający po osuwisku.

W czerwcu mijającego roku otwarta została też obwodnica Mroczy (powiat nakielski). Zadanie realizował samorząd lokalny korzystając ze wsparcia RPO WK-P. Nowa trasa licząca 4,2 km kosztowała 18,6 mln zł. W ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 trwa też budowa obwodnicy Nakła nad Notecią.

Własne inwestycje Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadził również w Wojnowie, Wtelnie (obie miejscowości w powiecie bydgoskim) , Dębowej Łące (powiat wąbrzeski), Szczepicach (powiat nakielski), Piotrkowie Kujawskim (powiat radziejowski) , Aleksandrowie Kujawskim i Kowalu (powiat włocławski).

Konsultowaliśmy z mieszkańcami także szereg innych inwestycji, jak na przykład wytyczenie optymalnego przebiegu obwodnicy Tucholi, projekty przebudowy dróg wojewódzkich nr 269 i 270 w powiecie włocławskim, czy wybór optymalnych rozwiązań dla ul. Toruńskiej w Chełmnie. Warto podkreślić, że w mijającym roku ZDW w Bydgoszczy uzyskał trzy zezwolenia na realizację trzech dużych inwestycji drogowych:

- modernizację drogi nr 240 Świecie - Tuchola

- modernizację drogi nr 251 Żnin - granica województwa,

- modernizację drogi nr 548 Stolno - Wąbrzeźno

W najbliższych miesiącach spodziewamy uzyskania kolejnych trzech  pozwoleń.

 

 

RPO W KP