2015
Droga z betonu gotowa

Zakończyła się przebudowa kilometrowego odcinka DW nr 272 pomiędzy autostradą A1 i miejscowością Piła Młyn. Jezdnia wykonana została z betonu wałowanego.

Droga zyskała twardą nawierzchnię. Jako jej konstrukcję zaprojektowano warstwę 17cm betonu cementowego (po zawałowaniu).

 

Więcej…
 
Do Tucholi bez objazdów

W piątek (30 października) udostępniony dla ruchu zostanie przebudowany przepust w miejscowości Motyl na DW nr 237 łączącej Tucholę z Mąkowarskiem. Wcześniej odnowiono nawierzchnię w Gostycynie.

Nowy przepust powstał z elementów prefabrykowanych. Wykonano między innymi  umocnienie dna wlotu i wylotu kamieniami. Poza tym wyregulowano przydrożne rowy melioracyjne. Na koniec odtworzono też nawierzchnię drogi wraz barierami ochronnymi. Wykonawcą prac była  firma Mosty Kujawy. Inwestycja kosztowała 1 mln zł. Udostępnienie obiektu do ruchu nastąpi w piątek około południa.

- W ostatnich dniach zakończył się także remont DW nr 237 w Gostycynie. Nowa nawierzchnię zyskała ulica Główna na kilometrowym odcinku od ronda w kierunku Tucholi. Warto podkreślić, że w jezdnię wbudowano specjalną siatkę z włókien szklanych, która wzmocniła konstrukcję drogi. Remont objął też wykonanie nowych chodników, odwodnienia, zjazdów na posesje oraz zatoki po stronie południowej – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

Więcej…
 
Elektroniczna rewolucja na drogach

W czwartek (14 października) zakończyła się konferencja podsumowująca wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji dróg przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Na kujawsko-pomorskich doświadczeniach chcą wzorować się inni zarządcy dróg.

- Inteligentne systemy transportowe były do tej pory wdrażane najczęściej na terenie dużych miast – podkreśla zastępca dyrektora ZDW w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak. - Dlatego przystosowanie nowoczesnych technologii do zarządzania siecią dróg poza miastami było dużym wyzwaniem. Zależało nam na sprawniejszym zarządzaniu, a z drugiej strony  na dostarczaniu kierowcom najważniejszych, aktualnych informacji o  warunkach poruszania się po naszej sieci dróg. System został już wdrożony, ale wciąż jeszcze pracujemy nad tym, by optymalnie wykorzystywać jego możliwości. Kluczowa jest sprawna obsługa urządzeń przez pracowników, którzy wprowadzają do niego wszystkie nowe dane. Wdrażając ten projekt spotykaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem innych zarządców dróg. Między innymi tego powodu w ramach promocji projektu zdecydowaliśmy się podzielić naszymi doświadczeniami na konferencji. Wzięło w niej udział ponad 150 przedstawicieli zarządców dróg, jednostek samorządu terytorialnego, policji oraz inspekcji transportu drogowego.

Wywiady z organizatorami i uczestnikami konferencji poświęconej wdrażaniu systemu ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi na Kujawach i Pomorzu można obejrzeć na stronie www.viaexpert.pl

 

Więcej…
 
Remont i objazd w Brodnicy

Jutro (14 października) rozpocznie się odnowa ul. Lidzbarskiej od skrzyżowania z Mazurską do ul. Matejki. Prace zakończą się jeszcze w tym miesiącu.  Przez najbliższy tydzień kierowcy będą musieli korzystać z objazdu wytyczonego ulicami Matejki, Witosa i 18 Stycznia.

Remontowany będzie  odcinek o długości 450 metrów.  Jezdnia zostanie sfrezowana, następnie w miejscach zagłębień zostanie wykonany remont cząstkowy. Całość zostanie skropiona emulsją, a następnie ułożona zostanie warstwa ścieralna o grubości 5 centymetrów. Wyregulowane zostaną też urządzenia podziemne. Na koniec zaplanowaliśmy wykonanie oznakowania poziomego - malowanie grubowarstwowe. W trakcie prac wykonawca wprowadzi objazd remontowanego odcinka poprzez ulice Matejki, Witosa i 18 Stycznia. Wykonawcą robót  jest firma Skanska, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Zadanie kosztuje 232 tys. zł. Prace zakończą się jeszcze w tym miesiącu.

 

 
Bezpieczniej na drogach wokół Inowrocławia

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku pomiędzy Barcinem i Pturkiem w powiecie żnińskim. Dzisiaj (13 października) w Pakości odbyło się także uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wspólnych działań samorządu województwa i władz Pakości na rzecz przebudowy drogi nr 255 z Pakości do Strzelna.

Przebudowa drogi Barcin-Pturek była możliwa dzięki dodatkowym środkom uruchomionym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace rozpoczęły się w marcu. W pierwszej kolejności na odcinku Barcin-Knieja wybudowano kanalizację deszczową. Ten etap prac na odcinku o długości 1,3 km kosztował 2,6 mln zł. Latem rozpoczął się drugi etap polegający między innymi na odnowie nawierzchni, dobudowaniu ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Barcinem i Knieją, zatok autobusowych, rowów odwodnieniowych oraz wycince drzew rosnących przy krawędzi jezdni. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome. Długość przebudowanej drogi to 5 km. Ten etap prac kosztował 5,4 mln zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 8 milionów złotych.

 

Więcej…
 


Strona 3 z 15

RPO W KP