2015
Nowoczesne zarządzanie drogami

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wdrożył elektroniczny system ewidencji dróg. Zdecydowanie ułatwił on zarządzanie ponad 1700-kilometrową siecią dróg. Książki dróg zastąpiły pliki, na drogach zamontowano bramownice z kamer i stacje meteorologiczne, a sprzęt zimowego utrzymania wyposażony został w czujniki posypu i pracy pługa.

W dniach 13-14 października na konferencji w Łysomicach pod Toruniem specjaliści z branży inteligentnych systemów transportu,  zarządcy dróg, przedstawiciele jednostek samorządowych, policji oraz inspekcji transportu drogowego na przykładzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy analizować będą wdrażanie nowoczesnych technologii poprawiających bezpieczeństwo oraz skuteczność zarządzania siecią drogową.

Bezpośrednim celem kujawsko-pomorskiego projektu było usprawnienie zarządzania drogami województwa. Osiągnęliśmy to  poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania,  przetwarzania i przesyłania danych. W ten sposób zapewnimy  mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz użytkownikom dróg wojewódzkich lepszą dostępność do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków komunikacyjnych.

 

Więcej…
 
Po przetargu czas na budowę

13 października rozpocznie się przebudowa kilometrowego odcinka DW nr 272 pomiędzy autostradą A1 i miejscowością Piła Młyn. Jezdnia wykonana zostanie z betonu wałowanego.

Obecnie ten odcinek jest drogą gruntową o szerokości około 6m. Droga przebiega przez tereny leśne niezurbanizowane. Istniejący odcinek jest połączeniem obiektu nad rzeką Mątawa w miejscowości Piła-Młyn oraz dojazdu do wiaduktu nad autostradą A1. Istniejąca droga była w przeszłości wielokrotnie regulowana i naprawiana przy pomocy równiarki oraz materiału nasypowego do uzupełnień ubytków. Teraz droga ma zyskać twardą nawierzchnię. Jako jej konstrukcję zaprojektowano warstwę 17cm betonu cementowego (po zawałowaniu).

 

Więcej…
 
Bezpieczne przejście w Chełmży

Przejście dla pieszych przy ul. Bydgoskiej na wysokości pływalni w Chełmży zostanie wyposażone w nowoczesne elementy poprawiające bezpieczeństwo. Zadanie będzie realizowane m.in. dzięki udziałowi mieszkańców w konkursie organizowanym przez PZU „Aktywne przejścia dla pieszych”.

Idea konkursu jest opisana na stronie: www.stopwariatom.pl. W każdym z czterech etapów wyłonionych zostało  po  5  zwycięskich lokalizacji, przy  czym  jedna  zwycięska  lokalizacja  była  wyłaniana  na  podstawie  największej  ilości  głosów internautów, a  cztery  pozostałe  były  wskazane  przez  komisję  konkursową.  Przejście w Chełmży zostało wytypowane przez komisję konkursową. Wcześniej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgłosił to miejsce do konkursu. Prowadzone były też już wcześniej działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych. W ostatnich latach dobudowano między innymi azyl ułatwiający przekraczanie ruchliwej jezdni.

Więcej…
 
Patent na sprawne zarządzanie

W dniach 13-14 października br. w Łysomicach koło Torunia odbędzie się konferencja poświęcona elektronicznemu systemowi ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi na Kujawach i Pomorzu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nie tylko funkcjonalności nowego systemu ułatwiającego pracę drogowcom. Będzie to również doskonała okazja dla innych zarządców aby zapoznać się z najnowszymi technologiami ułatwiającymi sprawne administrowanie siecią drogową.Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również przedstawicieli firm wdrażających nowoczesne systemy teleinformatyczne w administracji publicznej oraz przedstawicieli mediów branżowych. Organizowane spotkanie to niepowtarzalna okazja do tego, by zobaczyć jak w praktyce działa system elektronicznej ewidencji. W programie konferencji znalazło się również zwiedzanie nowego toruńskiego mostu im. Gen. E. Zawadzkiej.

 


Więcej…
 
Remont na półmetku

Trwa remont przepustu w miejscowości Motyl na DW nr 237. Prace są prawie na półmetku. Nowa konstrukcja powstaje z gotowych elementów (prefabrykatów).

Remont obiektu zgodnie z umową ma zakończyć się w połowie listopada. Do tego czasu droga nr 237 jest nieprzejezdna pomiędzy Makowarskiem i Gostycynem. Pojazdy powyżej 3,5 tony, będą kierowane od strony Mąkowarska DK nr 25 do Sępólna Krajeńskiego, a następnie DW nr 241 na Tucholę. Pojazdy o mniejszej masie mogą korzystać także z dróg lokalnych.

 

Więcej…
 


Strona 4 z 15

RPO W KP