2015
Badania natężenia ruchu

Trwają przygotowania do generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich. Ostatni pomiar przeprowadzono pięć lat temu. W tym czasie na drogach wojewódzkich zaszło wiele zmian. Powstały obwodnice Brodnicy, Mogilna, Mroczy, Chełmna,  Pakości. Zakończyły się także duże projekty związane z modernizacją istniejących ciągów.

Badania są przeprowadzane co 5 lat. Odbywają się one nie tylko na naszych drogach. Równolegle prowadzą je inni zarządcy. Pozwalają one lepiej planować inwestycje i remonty. Ogłoszony został przetarg na to zadanie. To nie jest jednorazowa operacja. Ruch jest badany w różnych miesiącach. W sumie będzie to 6 badań. Końcowe opracowanie będzie gotowe w połowie przyszłego roku.

 

Więcej…
 
Trudne warunki, jedź ostrożnie

Po opadach śniegu na drogach wojewódzkich nad ranem (8 lutego) pracowało 40 pługów i posypywarek. Wszystkie drogi są przejezdne. Kierowcy powinni zachować większą ostrożność. Na wielu odcinkach dróg  występuje błoto pośniegowe i cienka zajeżdżona warstwa śniegu. W poniedziałek spodziewane są kolejne większe opady śniegu.

 

Kierowcy mogą na bieżąco zapoznać się z aktualną sytuacją na drogach oraz informacją pogodową na stronie www.zdw-bydgoszcz.pl w zakładce "Zimowe utrzymanie dróg", gdzie uruchomiona jest interaktywna mapa. Pokazuje ona również aktualną sytuację pogodową w regionie.

Więcej…
 
Elektroniczna rewolucja na wojewódzkich drogach

Pliki zamiast książek dróg, kamery zamiast codziennych objazdów newralgicznych punktów, elektroniczne stacje pogodowe, pługi wyposażone w GPS i czujniki posypu – na wojewódzkich drogach trwa budowa elektronicznego systemu ewidencji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy realizuje inwestycję dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania drogami województwa kujawsko-pomorskiego. Polega on na wdrożeniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz użytkownicy dróg zyskają lepszą dostępność do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków komunikacyjnych.

 

Więcej…
 
Most dla kierowców, dom dla jaskółek

W Brodnicy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 łączącej miasto z Rypinem i Sierpcem, trwa modernizacja mostu na Drwęcy. To możliwe dzięki dodatkowym środkom na inwestycje drogowe, które Urząd Marszałkowski uruchomił w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycja obejmuje również przebudowę 600-metrowego fragmentu ulicy Sienkiewicza.

 

Prace rozpoczęły się w listopadzie. Przeprawa na rzece Drwęcy jest modernizowana dzięki dodatkowym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego, które samorząd województwa przeznaczył na infrastrukturę drogową. Prace polegają na rozbiórce starego pomostu żelbetowego. Zostanie on zastąpiony konstrukcją stalową, na której dopiero wykonana będzie płyta żelbetowa. Wykonawca jeszcze w tym miesiącu zamierza zakończyć prace rozbiórkowe.

 

Więcej…
 
Rondo gotowe

Zakończyła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 w Dębowej Łące (powiat wąbrzeski). Skrzyżowanie z drogą lokalną na Jaworze  przebudowano na rondo. Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

- Przebudowa kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 w Dębowej Łące kosztowała  2 mln zł. Wykonawcą była firma Drobud, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu.   W miejscowości ułożony został nowy asfalt, rozbudowaliśmy chodniki, a najważniejsze skrzyżowanie przebudowano na rondo. W projekcie uwzględniono także liczne zjazdy na posesje. Odnowione zostało oznakowanie pionowe. Gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe wymalowane zostanie oznakowanie poziome grubowarstwowe – wyjaśnia dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

 

 

Więcej…
 


Strona 15 z 15

RPO W KP