2016
Płynniejszy ruch w Rypinie

Ogłoszony został przetarg na remont ul. Mławskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Dworcową w Rypinie. Pozytywnie wpłynie to na płynność ruchu. Prace zrealizowane zostaną jeszcze w tym roku.

- Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Wbudujemy w nią siatka wzmacniająca. Poza tym poszerzymy jezdnia przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową. Pozwoli to wytyczyć dodatkowe pasy do skrętu w lewo w ulicę Dworcową oraz w ul. Ks. Lissowskiego. Poprawi to płynność ruchu. Na szerszej jezdni zamontowane zostaną też w obrębie przejść azyle dla pieszych. Pozwoli to mieszkańcom na dwuetapowe pokonywanie drogi. Obecnie ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy. Prace zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

 

Więcej…
 
Sto kilometrów dróg do przebudowy

Wkrótce ruszą pierwsze duże inwestycje na drogach wojewódzkich finansowane ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu przetargów na wybór wykonawców prac na pięciu trasach: ze Żnina do granicy województwa (nr 251), z Lipna do granicy województwa (nr 559), ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), z Brześcia do Kowala (nr 265) oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie (nr 240). Przebudowa obejmie odcinki o łącznej długości 100 kilometrów.

Długość sieci dróg wojewódzkich na Kujawach i Pomorzu to 1730 kilometrów. Za administrowanie tą infrastrukturą odpowiada marszałkowski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Duża część wojewódzkich tras – wraz z jezdniami, skrzyżowaniami, chodnikami i inną infrastrukturą - przeszła już gruntowną modernizację przy udziale środków z budżetu województwa oraz wsparcia, którym Urząd Marszałkowski dysponował w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

- W latach 2007-15 na budowę dróg wojewódzkich przeznaczyliśmy pół miliarda złotych. Zmodernizowaliśmy 300 kilometrów tras, powstało też siedem nowych obwodnic miast. W nowej perspektywie do roku 2023 na modernizację dróg zamierzamy przeznaczyć około 600 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 101 mln euro – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Więcej…
 
Przez nowy most do Mroczy

W czwartek (8 września) otwarty dla ruchu zostanie most w Drzewianowie na drodze wojewódzkiej nr 243 w powiecie nakielskim. Nowa konstrukcja nad rzeką Krówką jest szersza i wyposażona w dodatkowe zabezpieczenia. Inwestycja kosztowała 1,15 mln zł.

 

 

 

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 243, która umożliwia przede wszystkim komunikację na kierunku Bydgoszcz - Mrocza. - W zakres prac wchodziły: rozbiórka starej konstrukcji ustroju nośnego i uszkodzonych przyczółków, budowa nowej żelbetonowej płyty i wyposażenie obiektu w niezbędne zabezpieczenia (barieroporęcze, bariery sprężyste, balustrady). Poza tym wymieniono nawierzchnię na dojazdach. Umocniono przyczółki i brzeg rzeki. Inwestycja kosztowała 1,15 mln zł - mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

Więcej…
 
Plac budowy w Kcyni przekazany

Budowa nowego rondo w Kcyni (powiat nakielski)  kosztować będzie blisko 2 mln złotych. Połączy ono pięć ulic: Dworcową (dwa wloty), Nową, Nakielską i 22 Stycznia.  Prace budowlane na połączeniu ważnych dróg wojewódzkich rozpoczną się w tym miesiącu.

Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Za prace odpowiedzialna będzie PBDiM Kobylarnia, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu zarówno pod kątem ceny jak i długości udzielanej gwarancji. - Inwestycja kosztuje 1,86 mln zł. Będzie objęta 5-letnią gwarancją.  Prac budowlane rozpoczną się po opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu, w drugiej połowie września. Po jej zakończeniu poprawi się nie tylko bezpieczeństwo kierowców, ale również pieszych - podkreśla dyrktor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

 

Więcej…
 
Początek prac w Osiu

W środę (10 sierpnia) rozpocznie się remont kolejnego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 238, który prowadzi do miejscowości Osie (powiat świecki). Betonowy, 800-metrowy odcinek przy wjeździe do miejscowości zostanie wzmocniony z użyciem specjalnej siatki wbudowanej w nawierzchnię.

Remont polegać będzie na ułożeniu warstwy wyrównawczej, wbudowaniu siatki wzmacniającej konstrukcję drogi, a następnie ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu. W sumie nowa nawierzchnia liczyć ma 11 cm grubości. Prace obejmą również wykonanie pobocza z kruszywa oraz odnowienie oznakowania poziomego. Remont kosztować będzie 269 tysięcy złotych.

 

Więcej…
 


Strona 6 z 15

RPO W KP