Ważne remonty na finiszu

Kończą się remonty dróg wojewódzkich nr 268 i 301 w powiecie włocławskim. Urząd Marszałkowski przeznaczył na te zadania blisko 2 mln zł. Trwa jeszcze warta 1,5 mln zł przebudowa skrzyżowania trasy wojewódzkiej z drogą krajową w Brześciu Kujawskim.

Droga wojewódzka nr 268 przebiega wzdłuż autostrady. Umożliwia mieszkańcom północnej części gminy Brześć Kujawski dojazd do miasta. Wyremontowany został  odcinek pomiędzy miejscowościami Kąty – Stary Brześć, liczący blisko 3 kilometry. Jezdnia została wzmocniona i poszerzona do standardowych 6 metrów co umożliwia bezpieczne mijanie się pojazdów. Przed świętami przy sprzyjającej pogodzie pojawiło się na niej również czytelne oznakowanie poziome. Koszt tego zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wyniósł łącznie 1,1 mln zł. Remont  sfinansowano ze środków własnych województwa.

Trwa natomiast jeszcze przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 (Włocławek- Strzelno) z drogą wojewódzką nr 268 w Brześciu Kujawskim. Ta część inwestycji realizowana jest przez GDDKiA i kosztuje 1,5 mln zł. Oprócz zmiany geometrii skrzyżowania i ułożenia nowych nawierzchni zaprojektowano również chodniki. Prace zakończą się wiosną.

Z kolei na drodze wojewódzkiej nr 301 Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontował 1,5-kilometrowy odcinek od wiaduktu nad autostradą A1 do drogi krajowej nr 91. Trasa ta umożliwia dojazd mieszkańcom gmin Osięciny i Bądkowo w kierunku drogi krajowej łączącej  Toruń-Włocławek.  Prace na tej trasie kosztowały blisko 700 tysięcy złotych.

 

 

RPO W KP