2017
Bezpieczne skrzyżowanie na trasie Brodnica-Lidzbark

Z końcem września ruszy przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z ulicą Dębową na terenie gminy Brodnica. Dzięki tej inwestycji ruch na ważnej trasie w kierunku Lidzbarka będzie bardziej płynny, a wyjazd z osiedla nowych domów bezpieczny.

Zadanie polega na poszerzeniu jezdni drogi wojewódzkiej do 9,5 m, co umożliwi wprowadzenie dodatkowego lewoskrętu od strony Brodnicy. Dodatkowo przebudowane zostaną fragmenty ulic Dębowej i Klonowej w bezpośrednim obrębie skrzyżowania. Zdecydowanie poprawi to komfort wyjazdu z nowego osiedla oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Od strony Lidzbarka pasy ruchu rozdzieli wybrukowany azyl.

Więcej…
 
Nowy chodnik na trasie Nakło-Szubin

Jeszcze w tym roku planowana jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 246 na odcinku  Samoklęski Duże i Samoklęski Małe. Dodatkowe zadanie trafiło do realizacji dzięki współpracy pomiędzy samorządem województwa, powiatem nakielskim oraz gminą Szubin.

Nowy chodnik będzie liczył ponad 1400 metrów. Będzie zlokalizowany po południowej stronie trasy łączącej Nakło z Szubinem. Zaprojektowano na nim nawierzchnię z kostki betonowej oraz zabezpieczenie przepustu barierami ochronnymi. Rozbudowane zostanie też oświetlenie. Nowy ciąg połączy się z istniejącymi chodnikami w obu miejscowościach. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Koszt zadania szacowany jest na około 600 tysięcy złotych. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy.

Więcej…
 
Most w Słupie gotowy

Zakończył się  remont mostu na drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Słup w powiecie grudziądzkim. Konstrukcja obiektu została wzmocniona i wyposażana w nowe elementy poprawiające bezpieczeństwo. Inwestycja kosztowała blisko 900 tysięcy złotych.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538, która łączy Łasin z Radzyniem Chełmińskim. Konstrukcja wznosi się nad rozlewiskiem przylegającym do rzeki Osy.

Więcej…
 
Most jeszcze przejezdny

W związku z koniecznością dodatkowych uzgodnień związanych z siecią energetyczną, niezbędnych do rozpoczęcia rozbiórki mostu w ciągu ul. Dworcowej w Żninie obiekt w najbliższych dniach nadal będzie przejezdny.

 
Budujemy bezpieczne drogi

Trwają gruntowne przebudowy pięciu wojewódzkich tras finansowane w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To zadania, które poprawią bezpieczeństwo, płynność ruchu i komfort jazdy na ważnych regionalnych trasach. W przyszłym tygodniu (12 września) planowane jest rozpoczęcie prac na moście w ciągu modernizowanej drogi nr 251 w Żninie.

- Wiele naszych  inwestycji  na drogach wojewódzkich realizujemy we współpracy z samorządami lokalnymi. Uruchomiliśmy już pięć dużych zadań finansowanych w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach których kompleksową przebudowę przejdzie ponad 100 kilometrów dróg. W trakcie są też między innymi inwestycje związane z przebudową ważnych skrzyżowań i odnową nawierzchni.  - wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Więcej…
 


Strona 4 z 12

RPO W KP