2017
Most w Żninie przejezdny

Wykonawca prac na drodze wojewódzkiej nr 251 - firma Eurovia do czwartku (23 listopada) nie przedstawił wymaganego harmonogramu robót na moście w ciągu ul. Dworcowej w Żninie. W związku z tym Zarząd Dróg Wojewódzkich nie mógł wyrazić zgody na zamknięcie obiektu w planowanym terminie (w nocy z 26/27 listopada). Most nadal będzie przejezdny.

Mając na uwadze dotychczasowe postępy i tempo prac firmy Eurovia nie mamy pewności, że prace na moście będą prowadzone bez zbędnych przerw oraz zakończą się w umownym terminie to jest w czerwcu 30 czerwca 2018 roku. Do czasu przedstawienia realnego harmonogramu robót nie zamierzamy pozwolić na zbędne utrudnienia w ruchu na ważnej drodze, podzielając tym samym opinie zgłaszane przez samorząd lokalny oraz mieszkańców.

Niezmiennie zależy nam na tym, by te prace zostały przeprowadzone w możliwie najbliższym terminie, ale nie może to skutkować przedłużeniem terminu całego kontraktu i założeniem, że na okres zimowy prace zostaną przerwane.

 
Remont na trasie do Inowrocławia

Jeszcze w tym roku przy sprzyjającej pogodzie wyremontowany zostanie fragment drogi wojewódzkiej  nr 412 w Tupadłach. Wraz z otwarciem obwodnicy Inowrocławia stała się ona główną trasą wjazdową do miasta od strony południowej.

Remontowany odcinek będzie liczył blisko 800 metrów i łączy się z wcześniej odnowionym fragmentami nawierzchni. Prace będą polegać na  wzmocnienia istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (2 warstwy)  i wbudowaniu geosiatki z włóknami szklano – węglowymi. Wraz z tymi pracami zaplanowano poprawę odwodnienia oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego. Remont przy sprzyjającej pogodzie zakończy się w grudniu.Prace kosztować będą blisko 800 tysięcy złotych.

Więcej…
 
Pługi przygotowane na pierwszy śnieg

120 pługów, solarek i posypywarek, zakontraktowane 6 tysięcy  ton soli i pracujących 40 kamer jest już przygotowanych na kolejną akcję „Zima”.  Planowanie podróży ułatwia też specjalna strona internetowa oraz dyżurny telefon Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Wzorem ubiegłych lat każda droga wojewódzka otrzymała określony standard utrzymania. W najwyższym standardzie są utrzymywane drogi wojewódzkie o największym natężeniu ruchu: nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota, nr 240 Świecie-Tuchola i nr 552 Łysomice-Lubicz. Zakończyły się też prace przy serwisowaniu pojazdów zimowego utrzymania oraz sprawdzone zostało funkcjonowanie wszystkich kamer i stacji pogodowych. Warto jednocześnie podkreślić, że w przypadku 5 dróg, które znajdują się w trakcie modernizacji za ich utrzymanie będą odpowiedzialni wykonawcy zadań.

Więcej…
 
Remonty w Warlubiu

Trwa odnowa nawierzchni na ważnej drodze wojewódzkiej nr 214 w Warlubiu. Nowa warstwa ścieralna została już ułożona pomiędzy przejazdem kolejowym oraz drogą krajową nr 91. Planowane są kolejne prace.

W tym roku remonty w Warlubiu zaplanowano na dwóch odcinkach od drogi krajowej nr 91 do przejazdu kolejowego oraz od przejazdu do węzła autostradowego. Roboty na pierwszym fragmencie drogi są już na finiszu. Ułożona została nowa warstwa ścieralna oraz wzmocniono pobocza. Przy sprzyjającej pogodzie wykonane zostanie oznakowanie poziome. Odnowa blisko kilometrowego odcinka kosztuje 285 tysięcy zł. Trwa też procedura związana z wyborem wykonawcy drugiego krótszego odcinka bliżej autostradowego węzła. Liczy on długość 400 metrów. Tam zakończenie prac wstępnie zaplanowano na grudzień. Na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 91 docelowo planowana jest także budowa ronda.

Więcej…
 
Objazd na trasie Stolno-Wąbrzeźno

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno wprowadzona została na trasie nowa organizacja ruchu. Wyłączony z ruchu został odcinek od Wąbrzeźna do miejscowości Trzcianek i wyznaczono objazd z wykorzystaniem dróg lokalnych.

Objazd dla pojazdów ciężarowych wprowadzony przed miesiącem nie zmienia się. Pojazdy kierowane są drogą wojewódzką nr 534 od Wąbrzeźna do Radzynia Chełmińskiego,  a następnie przez drogę wojewódzką nr 543 i drogę krajową nr 55 do Stolna. Natomiast objazd dla samochodów osobowych wytyczono od miejscowości Trzcianek z wykorzystaniem dróg lokalnych przez Nowa Wieś Królewską i Jarantowice, a następnie odcinka drogi wojewódzkiej nr 534 od Jarantowic do Wąbrzeźna. Główne prace przy tym odcinku wykonawca zamierza zakończyć w grudniu. Następnie przeniesie się na odcinek od miejscowości Trzcianek w kierunku miejscowości Czaple.
Więcej…
 


Strona 2 z 12

RPO W KP