2017
Nowy chodnik na trasie Nakło-Szubin

Jeszcze w tym roku planowana jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 246 na odcinku  Samoklęski Duże i Samoklęski Małe. Dodatkowe zadanie trafiło do realizacji dzięki współpracy pomiędzy samorządem województwa, powiatem nakielskim oraz gminą Szubin.

Nowy chodnik będzie liczył ponad 1400 metrów. Będzie zlokalizowany po południowej stronie trasy łączącej Nakło z Szubinem. Zaprojektowano na nim nawierzchnię z kostki betonowej oraz zabezpieczenie przepustu barierami ochronnymi. Rozbudowane zostanie też oświetlenie. Nowy ciąg połączy się z istniejącymi chodnikami w obu miejscowościach. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Koszt zadania szacowany jest na około 600 tysięcy złotych. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy.

Więcej…
 
Most w Słupie gotowy

Zakończył się  remont mostu na drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Słup w powiecie grudziądzkim. Konstrukcja obiektu została wzmocniona i wyposażana w nowe elementy poprawiające bezpieczeństwo. Inwestycja kosztowała blisko 900 tysięcy złotych.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538, która łączy Łasin z Radzyniem Chełmińskim. Konstrukcja wznosi się nad rozlewiskiem przylegającym do rzeki Osy.

Więcej…
 
Most jeszcze przejezdny

W związku z koniecznością dodatkowych uzgodnień związanych z siecią energetyczną, niezbędnych do rozpoczęcia rozbiórki mostu w ciągu ul. Dworcowej w Żninie obiekt w najbliższych dniach nadal będzie przejezdny.

 
Budujemy bezpieczne drogi

Trwają gruntowne przebudowy pięciu wojewódzkich tras finansowane w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To zadania, które poprawią bezpieczeństwo, płynność ruchu i komfort jazdy na ważnych regionalnych trasach. W przyszłym tygodniu (12 września) planowane jest rozpoczęcie prac na moście w ciągu modernizowanej drogi nr 251 w Żninie.

- Wiele naszych  inwestycji  na drogach wojewódzkich realizujemy we współpracy z samorządami lokalnymi. Uruchomiliśmy już pięć dużych zadań finansowanych w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach których kompleksową przebudowę przejdzie ponad 100 kilometrów dróg. W trakcie są też między innymi inwestycje związane z przebudową ważnych skrzyżowań i odnową nawierzchni.  - wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Więcej…
 
Most w Żninie będzie jak nowy

W najbliższych dniach  września rozpocznie się kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 251. Wykonawca przystąpi do modernizacji mostu w ciągu ul. Dworcowej w Żninie. Z końcem sierpnia roboty na całym rozbudowywanym odcinku przyspieszyły.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 251 obejmuje nie tylko przebudowę trasy na odcinku od Żnina do granicy województwa. Prace zaplanowano również na odcinku ul. Dworcowej wraz z mostem. Rozpoczną się one w połowie września. W trakcie robót ważna przeprawa będzie wyłączona z ruchu.

Więcej…
 


Strona 2 z 10

RPO W KP