Modernizujemy drogę z Brześcia do Kowala

W Brześciu Kujawskim (powiat włocławski) odbyła się 30 maja uroczystość wbicia pierwszej łopaty na budowie 19-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 z Brześcia Kujawskiego do Kowala. To czwarta duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą rozpoczynamy w ostatnich tygodniach.

- Zadanie sfinansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Przygotowujemy się też remontu kolejnego odcinka tej trasy - z Kowala do granicy województwa. W ramach innych inwestycji drogowych w powiecie włocławskim poprawimy też bezpieczeństwo i komfort podróżowania na trasach z Kowala do Izbicy Kujawskiej oraz z Brześcia Kujawskiego do Izbicy Kujawskiej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Brześciem Kujawskim i Kowalem liczy 19 kilometrów. Łączy dwie drogi krajowe nr 62 (Włocławek-Strzelno)  i nr 91 (Włocławek-Łódź). Umożliwia wielu kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A1 na wysokości Brześcia Kujawskiego oraz Kowala.

- Droga wojewódzka nr 265 to kręgosłup powiatu włocławskiego i bardzo ważna trasa alternatywna dla dróg krajowych i autostrady A1. Z chwilą wprowadzenia opłat na autostradzie ruch na tej drodze wojewódzkiej z pewnością się zwiększy. Dlatego cieszymy się, że w ramach inwestycji powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich poruszających się drogą, ale przede wszystkim mieszkańców – mówi wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

W przetargu na modernizację trasy nr 265 uczestniczyło 5 firm i konsorcjów. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Eurovia, która zadeklarowała wykonanie zadania za kwotę 62,8 mln zł i objęcie prac 7-letnią gwarancją. Na drodze trwają już prace przygotowawcze. Prowadzone są wycinki drzew kolidujących z nową szerszą jezdnią i drogami rowerowymi (wycinkę drzew zrekompensują nowe nasadzenia). Duże prace budowlane rozpoczną się w wakacje. W ich trakcie część odcinków będzie nieprzejezdna (wprowadzone zostaną objazdy). Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018 roku.

W ramach realizacji inwestycji jezdnia otrzyma szerokość 7 metrów i zostanie wzmocniona. Wzdłuż trasy powstanie też pobocze. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy na posesje. W Gołaszewie powstanie nowy przejazd kolejowy - takie rozwiązanie (zamiast wiaduktu) wybrano w toku konsultacji społecznych. Zaplanowano też remont mostu w Nakonowie. Na całej trasie pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca poprawi geometrię  ważniejszych skrzyżowań, oświetlone zostaną też przejścia dla pieszych. Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, np. z myślą o osobach niewidomych zaplanowano instalację ryflowanych elementów nawierzchni chodników.

Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi – gminami Brześć Kujawski, Włocławek, Kowal i miastem Kowal - które dofinansują część zadania, przy trasie powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ciągi pieszo-rowerowe. Wartość tej infrastruktury, która będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom okolicznych miejscowości to 3,7 mln zł.

– Dziękuję wszystkim samorządowcom powiatu włocławskiego, którzy partycypują w realizacji inwestycji – mówi członek zarządu województwa Sławomir Kopyść – Przygotowujemy się już do realizacji następnych inwestycji na drogach nr 269, 270 i 265.

W uroczystym rozpoczęciu budowy przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Brześciu Kujawskim wzięli udział członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska, Sławomir Kopyść, radny województwa Stanisław Pawlak, samorządowcy z terenu powiatu włocławskiego oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i firmy Eurovia SA.

Modernizacja trasy nr 265 w skrócie:

- Długość drogi – 19 km

- Termin realizacji – czerwiec 2018 roku

- Koszt zadania – 62,8 mln

- Gwarancja – 7 lat

W Kujawsko-Pomorskiem przy udziale europejskich środków zamierzamy  przebudować w  sumie 14 odcinków wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych. Wśród uruchomionych już inwestycji są przebudowy dróg:

  • - ze Żnina do granicy województwa (nr 251), trwają prace budowlane - WIĘCEJ,
  • - z Lipna do granicy województwa (nr 559), rozpoczynają się prace budowlane - WIĘCEJ,
  • - ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), rozpoczynają się prace budowlane - WIĘCEJ,
  • - z Tucholi do Świecia (nr 240, dwa odcinki), trwa wybór wykonawcy - WIĘCEJ.

 

dsc06732-001dsc06740-001dsc06746-001dsc06768-001dsc06776-001dsc06778-001dsc06789a-001dsc06800a-001

 

 

RPO W KP