Nowa jezdnia i chodnik w Antoniewie

W wakacje rozpocznie się  przebudowa drogi nr 569 w Antoniewie (powiat golubsko-dobrzyński). Na wojewódzkiej trasie ułożona zostanie nowa nawierzchnia, zaprojektowano budowę chodnika oraz odwodnienia. W ubiegłym roku przebudowano odcinek znajdujący się na terenie miasta Golub-Dobrzyń.

Prace będą prowadzone na półkilometrowym odcinku od granicy miasta Golub-Dobrzyń do miejscowości Antoniewo. Inwestycja uzupełnia wcześniej zrealizowane zadania. Od strony zachodniej łączyć będzie się z chodnikiem, który powstał w oparciu o Drogową Inicjatywę Samorządową. Od strony wschodniej inwestycja zetknie się ze zmodernizowana w ubiegłym roku ulicą Toruńską znajdującą się w granicach miasta Golub-Dobrzyń.

W ramach prac na jezdni ułożone zostaną nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zaprojektowano też na całym budowę chodnika po południowej stronie drogi. Na odcinku 120 metrów bliżej miasta rozbudowana zostanie tez kanalizacja deszczowa. Powstanie również jedna zatoka autobusowa. Poza tym zaprojektowano przebudowę zjazdów na posesje.

Podpisana została już umowa z wykonawcą zadania. Zakończenia wszystkich prac można spodziewać się na początku sierpnia. Koszt inwestycji to 617 tysięcy złotych.Będzie ona objęta 4-letnią gwarancją.

Warto dodać, że w ostatnich latach na trasie wojewódzkiej nr 569 przebudowany został most w Elgiszewie oraz dobudowano chodnik w tej miejscowości. Dzięki kolejnym inwestycjom droga umożliwiająca dojazd z Golubia- Dobrzynia w kierunku Torunia zyskuje standard odpowiadający trasom wojewódzkim. Do 2005 roku posiadała ona status drogi powiatowej.

Koszty inwestycji na DW nr 569 w ostatnich latach:

- Modernizacja mostu w Elgiszewie 1,5 mln zł

- Modernizacja ul. Toruńskiej 1,2 mln zł

- Przebudowa drogi w Elgiszewie 0,6 mln zł

- Chodnik w Olszówce 0,2 mln zł

- Chodnik w Elgiszewie 0,1 mln zł

- Chodnik Antoniewo 0,1 mln zł

 

 

RPO W KP