Duże prace na trasie Stolno-Wąbrzeźno

Rozpoczynają się duże prace budowlane na drodze wojewódzkiej nr 548 łączącej Stolno z Wąbrzeźnem.W związku z tym zmieni się organizacja ruchu. Jest to największa inwestycja prowadzona na drogach wojewódzkich w regionie. Gruntowna modernizacja trasy doprowadzającej ruch do autostrady A1 kosztuje 85 mln zł.

Generalny wykonawca przystępuje do kolejnego etapu prac przygotowawczych. Nowa organizacja ruchu została przygotowana przy założeniu utrzymania przejezdności na modernizowanym odcinku oraz minimalizacji utrudnień dla użytkowników drogi, jak również zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W związku z tym podstawowe założenia ruchowe pozostają niezmienione w stosunku do obecnej organizacji, czyli istniejące znaki drogowe tj. znaki ostrzegawcze, znaki miejscowości i kierunku pozostają bez zmian. Przez cały czas będzie możliwy dojazd dla mieszkańców do  swoich posesji. W nowej organizacji zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku do 500 m prowadzony przez sygnalistów, co zapewni lepszą płynność ruchu, a także wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

 

Na odcinkach, na których przewidziano kierowanie ruchem przez sygnalistów, dopuszcza się także użycie sygnalizacji cyklicznej, stałoczasowej, charakteryzującej się stałą długością cyklu i niezmienną długością  i kolejnością poszczególnych faz. Na odcinkach objętych pracami będą prowadzone m.in.: wycinka drzew i krzewów, wykonanie poszerzenia, roboty brukarskie, montaż oświetlenia i elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także prace wykończeniowe. W miarę możliwości wykonawca będzie się dążyć do minimalizowania długości odcinków wahadłowych, co pozwoli na sprawne wykonywanie robót budowlanych przy zapewnieniu akceptowalnej dla innych uczestników ruchu płynności ruchu.

Trasa jest bardzo ważna w regionie z uwagi na to, że łączy północna część województwa z autostradą A1. Gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi kosztuje 85 mln zł. To największe z zadań drogowych uruchomionych dotychczas przez Urząd Marszałkowski. Realizuje je wybrane w przetargu konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2019 roku. Wykonawca zadeklarował objęcie prac 7-letnią gwarancją. Przebudowana droga będzie wzmocniona i będzie miała szerokość 7 metrów. Nowa trasa będzie stanowić obwodnice dla miejscowości Kamlarki, co pozwoli uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami.

Więcej informacji o inwestycji znajduje się TUTAJ


Modernizacja trasy nr 548 w skrócie:

- Długość drogi – 29 km

- Termin realizacji – czerwiec  2019 roku

- Koszt zadania – 84,8 mln

- Gwarancja – 7 lat

 

 

RPO W KP