Przebudujemy skrzyżowanie w Rypinie

Jeszcze w tym roku planowana jest przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w Rypinie na połączeniu ulic Lipnowskiej, Kościuszki i Rzemieślniczej. Ogłoszony został przetarg na przebudowę nawierzchni, chodników oraz dostosowania tego miejsca do zainstalowania w przyszłości sygnalizacji świetlnej.

Na skrzyżowaniu w zachodniej części miasta krzyżują się dwie drogi wojewódzkie, którymi można dojechać w kierunku Golubia-Dobrzynia (nr 534) oraz w kierunku Lipna (nr 557). Do tej pory na wlocie od strony Lipna funkcjonował tylko jeden pas ruchu. W obrębie skrzyżowania w złym stanie były również nawierzchnię chodników. Teraz ten fragment zostanie kompleksowo przebudowany.

Początek ulicy Lipnowskiej zostanie między innymi poszerzony. Pozwoli to na wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu. W kierunku centrum pojazdy będą się ustawiać po stronie prawej, a osoby jadące w kierunku Golubia skorzystają z lewoskrętu. Poszerzony zostanie też fragment ul. Kościuszki. Pozwoli to na środku jezdni w obrębie przejścia dla pieszych stworzyć azyl (wysepkę). Dzięki niej możliwe będzie bezpieczniejsze, dwuetapowe pokonywanie ruchliwej drogi. Przebudowane zostaną też przyległe chodniki . Przy przejściach wbudowane zostaną elementy ryflowane ułatwiające orientację osobom niepełnosprawnym. Zaplanowano poza tym rozbudowę kanalizacji deszczowej. Odbiór tej części inwestycji planowany jest na listopad.

Całe skrzyżowanie zostanie też przystosowane do uruchomienia w przyszłości sygnalizacji świetlnej (pod ziemią będą już odpowiednie przepusty oraz gniazda).  Decyzja o ewentualnym ustawieniu masztów i sygnalizatorów zapadnie po obserwacji w jaki sposób funkcjonuje przebudowane skrzyżowanie, analizie natężeń ruchu oraz uzgodnieniach z samorządem lokalnym.

 

RPO W KP