Nowy chodnik na trasie Nakło-Szubin

Jeszcze w tym roku planowana jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 246 na odcinku  Samoklęski Duże i Samoklęski Małe. Dodatkowe zadanie trafiło do realizacji dzięki współpracy pomiędzy samorządem województwa, powiatem nakielskim oraz gminą Szubin.

Nowy chodnik będzie liczył ponad 1400 metrów. Będzie zlokalizowany po południowej stronie trasy łączącej Nakło z Szubinem. Zaprojektowano na nim nawierzchnię z kostki betonowej oraz zabezpieczenie przepustu barierami ochronnymi. Rozbudowane zostanie też oświetlenie. Nowy ciąg połączy się z istniejącymi chodnikami w obu miejscowościach. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Koszt zadania szacowany jest na około 600 tysięcy złotych. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy.

To jedno z dodatkowych zadań uruchomionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich dzięki współpracy samorządów lokalnych z Urzędem Marszałkowskim. Inwestycja jest współfinansowana przez gminę Szubin oraz powiat nakielski. Warto podkreślić, że wcześniej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego przebudowana została prawie cały 15 kilometrowy jezdnia łącząca Nakło z Szubinem. Urząd Marszałkowski przeznaczył na to zadanie 20,5 mln zł.

 

 

RPO W KP