Bezpieczne skrzyżowanie na trasie Brodnica-Lidzbark

Z końcem września ruszy przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z ulicą Dębową na terenie gminy Brodnica. Dzięki tej inwestycji ruch na ważnej trasie w kierunku Lidzbarka będzie bardziej płynny, a wyjazd z osiedla nowych domów bezpieczny.

Zadanie polega na poszerzeniu jezdni drogi wojewódzkiej do 9,5 m, co umożliwi wprowadzenie dodatkowego lewoskrętu od strony Brodnicy. Dodatkowo przebudowane zostaną fragmenty ulic Dębowej i Klonowej w bezpośrednim obrębie skrzyżowania. Zdecydowanie poprawi to komfort wyjazdu z nowego osiedla oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Od strony Lidzbarka pasy ruchu rozdzieli wybrukowany azyl.

Koszt inwestycji to ponad 400 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe z Brodnicy. Udzieli ono też 5-letniej gwarancji na wykonane prace. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Odbiór robót planowany jest w listopadzie.

Inwestycja jest realizowana dzięki Drogowej Inicjatywie Samorządowej. To wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa oraz  gmin i powiatów. Wsparcie trafia na takie działania takie jak budowa chodników, ścieżek rowerowych, pieszo jezdni, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza Urząd Marszałkowski. W imieniu województwa kujawsko-pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Aby zrealizować przedsięwzięcie gminy muszą także dysponować projektem i gruntem pod realizację zadania.

 

 

 

RPO W KP