Objazd na trasie Stolno-Wąbrzeźno

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno wprowadzona została na trasie nowa organizacja ruchu. Wyłączony z ruchu został odcinek od Wąbrzeźna do miejscowości Trzcianek i wyznaczono objazd z wykorzystaniem dróg lokalnych.

Objazd dla pojazdów ciężarowych wprowadzony przed miesiącem nie zmienia się. Pojazdy kierowane są drogą wojewódzką nr 534 od Wąbrzeźna do Radzynia Chełmińskiego,  a następnie przez drogę wojewódzką nr 543 i drogę krajową nr 55 do Stolna. Natomiast objazd dla samochodów osobowych wytyczono od miejscowości Trzcianek z wykorzystaniem dróg lokalnych przez Nowa Wieś Królewską i Jarantowice, a następnie odcinka drogi wojewódzkiej nr 534 od Jarantowic do Wąbrzeźna. Główne prace przy tym odcinku wykonawca zamierza zakończyć w grudniu. Następnie przeniesie się na odcinek od miejscowości Trzcianek w kierunku miejscowości Czaple.

DW nr 548 w liczbach:

  • - Projektowana szerokość -7 m
  • - Długość trasy – 29 km
  • - Koszt inwestycji - 83,8 mln zł
  • - Liczba parkingów – 1
  • - Liczba stacji pogodowych - 1
  • - Nośność - 100kN/oś

 

RPO W KP