2018
Droga z Lipna do Dobrzynia nad Wisłą w budowie

herb województwaRuszyła modernizacja kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 558, łączącej Lipno z Dobrzyniem nad Wisłą. Gruntowna przebudowa 8-kilometrowego fragmentu trasy będzie kosztować ponad 12 mln zł. W pierwszej kolejności modernizowane są przepusty.

Droga wojewódzka nr 558 komunikuje Lipno i południowo-wschodnią częścią powiatu lipnowskiego. W ostatnich latach przebudowany został odcinek przebiegający przez miejscowość Wielgie. Teraz modernizowany jest kolejny fragment - od tej miejscowości do Kłokocka. Inwestycja dotyczy odcinka o długości prawie 8 kilometrów. Jezdnia zostanie poszerzona do 6-6,5 metrów, znajdzie się przy niej utwardzone pobocze. Zaplanowano wykonanie nowej solidnej podbudowy przenoszącej obciążenia rzędu 10 ton na oś. Dzięki temu droga będzie dostosowana do przejazdu ciężarówek i odporna na powstawanie kolein.

Więcej…
 
Ul. Mławska w Rypinie wkrótce z nową nawierzchnią

znak roboty drogowe Wkrótce ostatni odcinek ul. Mławskiej w Rypinie znajdujący się za przejazdem kolejowym zyska nową nawierzchnię. To ostatni etap remontu drogi wojewódzkiej nr 563 w granicach miasta. W poprzednich latach odnowiono odcinki bliżej centrum.

- Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Zarezerwowaliśmy na te prace ponad milion złotych. Obecnie trwa przetarg na realizację prac budowlanych. Dzięki tej odnowie cała ulica Mławska na terenie Rypina będzie w dobrym stanie.  Warto podkreślić, że to kolejne zadanie w Rypinie realizowane ze środków województwa. W wakacje rozpoczęliśmy również przebudowę mostu na Rypienicy w ciągu ul. T. Kościuszki. Prace są obecnie na finiszu. Kosztują one 1,65 mln zł. Odbiory planowane są pod koniec przyszłego miesiąca.

Więcej…
 
Z Brześcia do Wieńca po nowym asfalcie

znak roboty drogowe Do końca roku planowany jest remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 268 w powiecie włocławskim. Nowy asfalt ułożony zostanie na odcinku pomiędzy miejscowościami Kąty i Wieniec. Prace kosztować będą około 2 mln zł.

Droga wojewódzka nr 268 przebiega wzdłuż autostrady A1. Umożliwia mieszkańcom północnej części gminy Brześć Kujawski dojazd do miasta. W poprzednich latach wyremontowany został  odcinek pomiędzy miejscowościami Kąty i Stary Brześć, liczący blisko 3 kilometry.

Więcej…
 
Wkrótce bezpieczne rondo w gminie Białe Błota

znak a-32Przedstawiciele samorządu województwa oraz gminy Białe Błota podpisali 16 października umowę o wspólnym finansowaniu budowy ronda turbinowego w Białych Błotach wraz z dojazdami. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na ruchliwej drodze z Bydgoszczy w kierunku trasy ekspresowej S5. Rusza przetarg na prace budowlane.

- To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy przede wszystkim w oparciu o własne środki – mówi marszałek Piotr Całbecki. -  Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu. Cieszę się, że zadanie udało się skoordynować z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota. Dzięki temu w ramach jednej inwestycji powstaną też drogi dojazdowe.

Więcej…
 
Nasz prom wiślany w budowie

znak a-32 W malborskiej firmie Techno-Marine powstaje kadłub jednostki promowej, która w przyszłym roku rozpocznie kursy między brzegami Wisły na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w gminie Zławieś Wielka. Trwają również przygotowania do rozpoczęcia przebudowy przyczółków i dróg dojazdowych do przeprawy.

- Przeprawa promowa pomoże skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80, poprawi dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Liczymy też, że wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie wspólnie z Solcem Kujawskim, który jest partnerem wiodącym, powiatami bydgoskim, toruńskim oraz gminą Zławieś Wielka - tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Więcej…
 


Strona 3 z 14

RPO W KP