2018
Z Brześcia do Wieńca po nowym asfalcie

znak roboty drogowe Do końca roku planowany jest remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 268 w powiecie włocławskim. Nowy asfalt ułożony zostanie na odcinku pomiędzy miejscowościami Kąty i Wieniec. Prace kosztować będą około 2 mln zł.

Droga wojewódzka nr 268 przebiega wzdłuż autostrady A1. Umożliwia mieszkańcom północnej części gminy Brześć Kujawski dojazd do miasta. W poprzednich latach wyremontowany został  odcinek pomiędzy miejscowościami Kąty i Stary Brześć, liczący blisko 3 kilometry.

Więcej…
 
Wkrótce bezpieczne rondo w gminie Białe Błota

znak a-32Przedstawiciele samorządu województwa oraz gminy Białe Błota podpisali 16 października umowę o wspólnym finansowaniu budowy ronda turbinowego w Białych Błotach wraz z dojazdami. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na ruchliwej drodze z Bydgoszczy w kierunku trasy ekspresowej S5. Rusza przetarg na prace budowlane.

- To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy przede wszystkim w oparciu o własne środki – mówi marszałek Piotr Całbecki. -  Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu. Cieszę się, że zadanie udało się skoordynować z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota. Dzięki temu w ramach jednej inwestycji powstaną też drogi dojazdowe.

Więcej…
 
Nasz prom wiślany w budowie

znak a-32 W malborskiej firmie Techno-Marine powstaje kadłub jednostki promowej, która w przyszłym roku rozpocznie kursy między brzegami Wisły na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w gminie Zławieś Wielka. Trwają również przygotowania do rozpoczęcia przebudowy przyczółków i dróg dojazdowych do przeprawy.

- Przeprawa promowa pomoże skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80, poprawi dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Liczymy też, że wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie wspólnie z Solcem Kujawskim, który jest partnerem wiodącym, powiatami bydgoskim, toruńskim oraz gminą Zławieś Wielka - tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Więcej…
 
Remont ronda w Żninie

znak roboty drogowe W czwartek (13 września) rozpoczną się prace przy remoncie opaski ronda w Żninie na połączeniu ulic Dworcowej i 700-lecia. Ruch samochodów osobowych będzie odbywał się bez większych przeszkód. Pojazdy dostawcze na kierunku Murczyn-Gąsawa będą kierowane w razie konieczności na ulice lokalne.

Zakończenie podstawowych prac planowane jest do końca tygodnia. Koszt robót to 77 tysięcy złotych. Kostka, która nie sprawdziła się w tym miejscu zostanie zastąpiona warstwą mineralno-asfaltową.

 
Rondo w Zbójnie gotowe

herb województwa W Zbójnie w powiecie golubsko-dobrzyńskim 24 sierpnia, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku województwa Ryszarda Bobera, uroczyście otwarto nowe rondo na połączeniu dwóch dróg wojewódzkich, nr 554 i 556. Wraz z rondem przebudowano także drogi na odcinku ponad 2 kilometrów. Duża inwestycja o wartości 10 mln zł została realizowana we współpracy z gminą.

- Inwestycja poprawi bezpieczeństwo, komfort użytkowników dróg oraz płynność ruchu. To kolejne zadanie na drogach, które realizujemy we współpracy z samorządem lokalnym – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Więcej…
 


Strona 3 z 14

RPO W KP