2018
Trasa z Tucholi do Świecia w budowie

Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 240 łączącej Tucholę i Świecie. Drogowcy poszerzają jezdnie i budują obejście Płazowa, powstają też ciągi pieszo-rowerowe.

- To jedna z największych inwestycji w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, które realizujemy z myślą o poprawie bezpieczeństwa kierowców i mieszkańców. Na trasie Tuchola-Świecie odseparujemy ruch pieszy i rowerowy, poprawi się też przejezdność drogi, po której pojazdy będą poruszać się sprawniej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 


Droga wojewódzka nr 240 to trasa, na której notowane są największe natężenia ruchu - w ciągu doby jeździ nią od 6 do 11 tysięcy pojazdów. Umożliwia mieszkańcom powiatów świeckiego i tucholskiego dojazd do drogi krajowej nr 22, a wkrótce także do budowanej drogi ekspresowej S5. To również część ważnego szlaku pomiędzy autostradą A1 i  środkowym Pobrzeżem Bałtyku, z którego najwięcej kierowców korzysta w sezonie letnim.

Na przebudowę dwóch liczących łącznie 16 kilometrów odcinków drogi Urząd Marszałkowski wyda w sumie 72 miliony złotych. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe. Prace prowadzi firma Skanska, która we wrześniu przejęła plac budowy i rozpoczęła szereg robót budowlanych.

W Tucholi trwają aktualnie prace przy nowych przyłączach wodociągowych na ul. Warszawskiej oraz przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej na ul. Świeckiej. W trakcie robót kierowcy muszą liczyć się z tymczasowymi utrudnieniami  - ruchem wahadłowym, który jest sterowany sygnalizacją świetlną.

Szereg prac prowadzonych jest w Płazowie. Po południowej stronie wsi drogowcy budują nowe obejście tej miejscowości. Na kilku odcinkach ułożono już podbudowę z kruszywa oraz pierwsze warstwy asfaltu. Przy realizacji tego fragmentu inwestycji udało się uniknąć wyburzeń i dużej ingerencji w tereny zabudowane. Na tym odcinku drogi powstaną też miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także punkt kontroli i ważenia pojazdów. W okolicach Płazowa trwają też prace związane z poszerzaniem jezdni, układane są warstwy konstrukcyjne. Jezdnia po przebudowie zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów.

Pomiędzy Rudzkim Mostem i Płazowem trwają prace ziemne związane z budową ścieżki  pieszo-rowerowej. W Rudzkim Moście ekipy budowlane prowadzą też roboty związane z korektą przebiegu drogi – po modernizacji trasa nie będzie już miała tak ostrych zakrętów. Z kolei na 3-kilometrowym odcinku trasy w powiecie świeckim (Polski Konopat -Terespol Pomorski) zakończyła się większość prac przy kanalizacji deszczowej. Na okres letni zaplanowano remont wiaduktu nad linią kolejową w Terespolu Pomorskim, przy którym powstanie też kładka dla pieszych i rowerzystów. Zakończenie wszystkich prac planowane jest jesienią.

Wśród innych dużych inwestycji na drogach wojewódzkich, na których trwają już zaawansowane prace budowlane, są przebudowy tras:

  • - ze Żnina do granicy województwa (nr 251),
  • - z Brześcia do Kowala (nr 265),
  • - ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548),
  • - z Lipna do granicy województwa (nr 559)
 
Uwaga, może być ślisko!

W środę (10 stycznia) w regionie spodziewane są niewielkie opady deszczu. Ze względu na zmarznięty grunt i temperatury spadające w nocy poniżej zera istnieje ryzyko wystąpienia gołoledzi. Wspólnie z innymi zarządcami dróg w regionie apelujemy o zachowanie większej uwagi w czasie podróży.

 

 

Szczególnie apelujemy o:
- sprawdzanie prognoz pogody
- upewnienie się przed podróżą, że pojazd jest przygotowany do drogi (płyny, hamulce, opony zimowe)
- nie wyprzedzanie pracującego sprzętu zimowego utrzymania dróg
- dostosowanie prędkości do stanu nawierzchni
- uwzględnienie, że każda podróż może zająć więcej czasu

Uruchomiona została strona internetowa pokazująca stan nawierzchni i przejezdność poszczególnych dróg – http://geoportal.zdw-bydgoszcz.pl/

 
Ulica Kętrzyńskiego gotowa

Zakończyła się modernizacja ul. Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie. Odcinek pomiędzy nowym rondem i przejazdem kolejowym został wzmocniony i dobudowaliśmy  ścieżkę pieszo-rowerowa. Koszt tej inwestycji wyniósł 2,2 mln zł.

 

Ulica Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 548, która komunikuje północną część regionu z autostradą A1. Gruntowną modernizację przeszedł ponad 600-metrowy odcinek od ronda do przejazdu kolejowego. Przebudowaliśmy nawierzchnię,  po stronie północnej wyremontowaliśmy chodnik, przylegające parkingi i zjazdy na posesje. Dodatkowo po południowej stronie ulicy powstała nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Przebudowany został też przepust. Inwestycja łączy się z rondem, które oddaliśmy do użytku w 2015 roku.

 


Inwestycja w liczbach:

 

- Koszt inwestycji 2,2 mln zł

- Gwarancja – 5 lat

 

 
Objazd w Żninie!

Przypominamy, że w poniedziałek (8 stycznia) rozpocznie się przebudowa mostu w Żninie w ciągu ul. Dworcowej. Samochody osobowe pojadą objazdem przez centrum Żnina, a ciężarówki drogami wojewódzkimi i krajowymi biegnącymi przez Łabiszyn i Szubin.

 

W trakcie robót na moście w ciągu ul. Dworcowej przeprawa będzie wyłączona z ruchu. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu objazd dla pojazdów ciężarowych wytyczono przez Łabiszyn i Szubin z wykorzystaniem dróg wojewódzkich nr 253 i 246 oraz drogi krajowej nr 5 Natomiast samochody osobowe i autobusy będą mogły korzystać z trasy przez centrum Żnina. Na ul. Sądowej i Szkolnej wprowadzono ruchu dwukierunkowy.


 

W pierwszych dniach funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu będziemy ściśle współpracować z policją, inspektorami transportu drogowego i miejskimi służbami. Apelujemy też do kierowców, szczególnie ze wschodniej części Żnina, by analizowali również wykorzystanie alternatywnych tras w trakcie swoich podróży i rezerwowali na przejazd przez centrum Żnina nieco więcej czasu.

 

  

 

 

 

 
Prom na Wiśle - znamy ofertę producenta

Trwają procedury przetargowe związane z uruchomieniem przeprawy promowej na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. W przetargu na budowę i dostarczenie jednostki pływającej ofertę złożyła jedna firma, która wyceniła realizację zamówienia na kwotę 5,9 miliona złotych.

- Przeprawa promowa pomoże skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80, poprawi dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Liczymy też, że wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie wspólnie z powiatami bydgoskim, toruńskim oraz Solcem Kujawskim i gminą Zławieś Wielka - tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 


W przetargu na budowę, dostarczenie i rozruch jednostki promowej ofertę złożyła jedna firma - specjalizująca się w tego rodzaju zamówieniach Spółka Techno Marine z Malborka, która zadeklarowała realizację zadania w czasie 11 miesięcy za kwotę 5,9 mln zł oraz objęcie promu 24-miesięczną gwarancją. Wynik postępowania przetargowego poznamy po sprawdzeniu czy oferta spełnia wszystkie warunki zamówienia. Te czynności potrwają do 2 miesięcy.

Prom będzie jednostką boczno-kołową, z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajdzie się miejsce dla 15 samochodów osobowych  lub  1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych.  Na dziobie i rufie zamocowane będą klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana ma być sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie będą miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób. Rozruch promu planowany jest w I połowie 2019 roku.

Równolegle toczy się także procedura przetargowa na wybór wykonawcy remontu dróg dojazdowych do przeprawy oraz przyczółków. Więcej informacji o zakresie inwestycji  znajduje się w tekście "Prom na Wiśle - ruszają przetargi"

Realizacja zadania została ujęta w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na lata 2014-20. Będzie ono sfinansowane w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny. Środki na funkcjonowanie przeprawy oprócz biletów zapewnią wspólnie samorząd województwa oraz powiaty bydgoski, toruński oraz gminy Solec Kujawski i Zławieś Wlk.

Prom w liczbach:

  • - Długość konstrukcyjna – 24 m
  • - Szerokość konstrukcyjna – 11 m
  • - Prędkość – 13 km/h
  • - Moc silników – każdy ok. 80-120 kW
  • - Pojemność – 15 samochodów osobowych + 80 pasażerów

 

prom0011prom0021prom0031

 

 


Strona 6 z 7

RPO W KP