Dzień otwarty na budowie trasy ze Stolna do Wąbrzeźna

znak a-14Trwa gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Mieszkańców zainteresowanych postępami prac zapraszamy na „dzień otwarty” na budowie drogi, który odbędzie się 30 stycznia w Płużnicy. Zaplanowano także spotkanie dla najmłodszych użytkowników dróg.

 

- Przebudowa trasy ze Stolna do Wąbrzeźna to obecnie największa inwestycja na drogach wojewódzkich, którą finansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Szczególny nacisk kładziemy na poprawę bezpieczeństwa. W ramach inwestycji powstaną miedzy innymi nowy ciąg pieszo-rowerowy, ronda, zatoki i lepiej oświetlone przejścia dla pieszych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Stolnem i Wąbrzeźnem ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu - Świecia, Chełmna, Wąbrzeźna i Brodnicy - z autostradą A1 (z węzłem w Lisewie). Gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi kosztuje 85 milionów złotych. Realizuje ją konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI SA.


 

Maszyny pracują, pamiętaj o objazdach

Do tej pory największy zakres robót został wykonany na odcinku pomiędzy Wąbrzeźnem i miejscowością Trzcianek. Jest on zamknięty dla ruchu (zapewniony jest jedynie dojazd do posesji). Kierowcy poruszają się objazdem wytyczonym drogą wojewódzką nr 534 oraz drogami lokalnymi, biegnącymi przez Jarantowice i Nową Wieś Królewską. Natomiast ciężarówki są kierowane na drogę wojewódzką nr 543 oraz drogę krajową nr 55 (objazd przez Radzyń Chełmiński).

W ostatnich tygodniach na tym fragmencie trasy wykonawca zakończył prace przy poszerzeniach i pierwszych warstwach podbudowy. Na pozostałych odcinkach kontynuowane są roboty związane z przekładaniem sieci teletechnicznych. Od strony Stolna powstał też nowy wodociąg. W gminie Płużnica trwają prace nad gazociągiem oraz przy przebudowie przepustów. Cały korpus drogi jest poszerzany i w wielu miejscach podnoszony. Na plac budowy wciąż dowożone są kolejne transporty piasku i kruszywa. Na drodze najczęściej pracuje około 20 maszyn (koparki, koparko-ładowarki, wywrotki, spychacze, ładowarki, walec).

Zapraszamy na budowę

W najbliższy wtorek (30 stycznia, godzina 15) drogowcy zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (Płużnica 37A). To okazja by zapoznać się z projektem przebudowy drogi i planem prac, uzyskać więcej informacji o szczegółowych rozwiązaniach technicznych np. o wysokości i szerokości zjazdów oraz zgłosić uwagi. Na pytania mieszkańców odpowiadać będą przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, inżynier kontraktu oraz kierownik budowy.

Wcześniej tego dnia w spotkaniu z drogowcami wezmą też udział dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy, które dowiedzą się między innymi jak powstaje nowa droga oraz jak bezpiecznie poruszać się w rejonie prac budowlanych. Uczniowie będą mieli też okazję zobaczyć, jak wygląda praca operatora koparko-ładowarki.

 

Tak zmieni się droga

W ramach przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej - pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami - droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

W rejonie Kornatowa od przejazdu kolejowego odsunięte zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych. W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami.

Dzięki wsparciu samorządów lokalnych - gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno - na całym zmodernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ciągi pieszo-rowerowe. Wkład finansowy samorządów w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie 2019 roku.

 

Budowa w liczbach:

  • koszt przebudowy to 85 milionów złotych,
  • w ramach inwestycji powstanie 29 kilometrów nowej drogi,
  • na placu budowy pracuje 11 koparek i koparko-ładowarek,
  • piasek i kruszywo dowozi 6 wywrotek.

 

Warto wiedzieć:

W oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego tylko w zeszłym roku rozpoczęła się modernizacja pięciu dróg wojewódzkich o długości 100 kilometrów. Poza drogą nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna w przebudowie są też odcinki tras:

  • ze Żnina do granicy województwa (nr 251),
  • z Brześcia do Kowala (nr 265),
  • z Lipna do granicy województwa (nr 559),
  • z Tucholi do Świecia (nr 240).
 

RPO W KP