Archeolodzy na ul. Dworcowej w Żninie

znak a-32 Trwają prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 251. W zakres inwestycji wchodzi m.in. modernizacja ul. Dworcowej. W trakcie prac ziemnych wykonawca natrafił na pozostałości dawnego cmentarza.

Wykonawca w trakcie prac przy budowie nowej konstrukcji jezdni ul Dworcowej wraz z niezbędną infrastruktura na odcinku od ulicy Mickiewicza do Spokojnej natrafił na szczątki ludzkie. Prawdopodobnie to pozostałości po cmentarzu ewangelickim, który zlikwidowano po wojnie.

Ulica Dworcowa przebiega przez środek dawnej nekropolii. Na wniosek prokuratora żnińskiego prace zostały wstrzymane. Na miejscu działa nadzór archeologiczny. Archeolodzy wystąpili już do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o określenie sposobu postępowania. Jeśli obiekt nie będzie miał statusu zabytku zamierzamy w porozumieniu z właściwym kościołem zlecić przeprowadzenie ekshumacji i ponownego pochówku odnalezionych szczątków w innym miejscu, zgodnego z obrządkiem zmarłych. Według podpisanej umowy nadzór archeologiczny leży po stronie wykonawcy. Obecnie bardzo trudno określić czas jaki potrzebny jest na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności zawiązanych z tym znaleziskiem. Tym bardziej, że poza ludzkimi szczątkami odkopano inne artefakty, które mogą pochodzić ze znacznie wcześniejszego okresu.

Znalezisko nie wpływa na przebieg prac na moście powstającym na ulicy Dworcowej. Wykonano tam m.in. palowanie. Po związaniu betonu na drugą połowę maja planowane są próbne obciążenia, jeśli test wypadnie pozytywnie, w wakacje można się spodziewać położenia dalszych elementów konstrukcji.

Przypominamy kierowcom, że do czasu zakończenia budowy mostu w Żninie funkcjonują objazdy. Ruch lokalny prowadzony jest przez centrum Żnina. Natomiast ciężarówki kierowane są na inne drogi wojewódzkie i krajowe (przez Łabiszyn i Szubin). Organizacja ruchu została uzgodniona m.in. z policją i Urzędem Miejskim w Żninie.

Inwestycja polegająca na modernizacji 15-kilometrowego odcinka rozpoczęła się w ubiegłym roku. Zakłada między innymi budowę nowej konstrukcji drogi, poszerzenie jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz ronda w Juncewie. Prace budowlana kosztują 47 mln zł. Zadanie jest finansowane w oparciu o Regionalny Program Operacyjny.

 

 

RPO W KP