Szerszy most w Nakonowie

znak roboty drogoweRozpoczął się remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 nad strugą Lubieńką. Przeprawa jest wyłączona z ruchem. Kierowcy powinni korzystać z objazdów.

Przebudowa mostu jest częścią większego zadania polegającego na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 265 pomiędzy Brześciem Kujawskim i Kowalem. Prace są najbardziej zaawansowane na odcinku od Brześcia do Kruszyna. Rozpoczął się też przebudowa mostu w Nakonowie. Stara konstrukcja została już rozebrana. Nowa przeprawa będzie znacznie szersza. Znajdzie się na niej miejsce pod ciąg pieszo-rowerowy.

 

W związku z rozpoczętymi robotami na moście w Nakonowie zamknięty jest odcinek drogi od Ludwinowa do Gołaszewa. Wykonawca w najbliższych dniach rozpocznie też prace przy przebudowie konstrukcji drogi na zamkniętym odcinku. Kierowcy powinni korzystać z objazdu z wykorzystaniem autostrady A1 lub drogi krajowej nr 91. Ruch lokalny prowadzony jest z wykorzystaniem dróg gminnych i powiatowych. Trwają też prace w Kruszynie. Więcej informacji o tych pracach znajduje się w tekście „Bezpieczna droga w Kruszynie”

 

 

 

 

RPO W KP