Duże zainteresowanie obwodnicą Lubrańca

mapka obwodnicyW środę (27 czerwca) w Lubrańcu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy miasta. Na pytania mieszkańców związane z przebiegiem trasy, rozwiązaniami technicznymi i harmonogramem prac odpowiadali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Miasta oraz projektant. 5-kilometrowa trasa ominie miasto od strony zachodniej. Będzie ona elementem przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 270 łączącej Brześć Kujawski z Izbicą Kujawską.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 mieszkańców. Pytania dotyczyły między innymi bliskości trasy od najbliższych zabudowań, dojazdu do posesji położonych w pobliżu zaprojektowanej obwodnicy, procedury wykupu nieruchomości oraz szerokości poszczególnych dróg. Część pytań dotyczyła również wysokości nasypów oraz planowanego odwodnienia. W spotkaniu wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa Sławomir Kopyśc i burmistrz Lubrańca Stanisław Budzyński.

Początek obwodnicy od strony północnej zacznie się przed wjazdem do Lubrańca od strony Brześcia. Następnie trasa pobiegnie nowym składem zahaczając o miejscowości Lubraniec-Parcele i Kolonie Piaski. Następnie nowym mostem przekroczy Zgłowiączką i w miejscowości Borek połączy z istniejącą drogą nr 270. Na trasie zaplanowano dwa ronda. Pierwsze powstanie na wjeździe na obwodnicę od strony Brześcia. Kolejne zaplanowano w miejscowości Borek na styku istniejącej drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi na Zgłowiączkę i Marysin. Na tym skrzyżowaniu z wyspą centralną zakończy się również obwodnica. Skrzyżowania drogami powiatowymi będą miały formę skanalizowaną – z wydzielonymi pasami m.in. do skrętu w lewo.

Trasa otrzyma parametry techniczne drogi klasy G (głównej) o nośności do 10 ton na oś. Droga będzie miała szerokość 7 metrów, zaplanowano także pobocza o szerokości 1,5 metra.  Na trasie powstanie most na Zgłowiączce Projekt uwzględniać będzie możliwość dobudowania drogi rowerowej.

Prace projektowe dla obwodnicy były prowadzone od 2013 roku. W tym czasie wybrany został optymalny wariant zakładający m.in. najmniejszą ingerencję w środowisko, uwzględnienie jeśli było to możliwe wykorzystania granic pomiędzy działki, zaplanowanie zjazdów umożliwiających przejazd pomiędzy częściami użytków rolnych, ograniczenie ingerencji w istniejącą zabudowę do jednego budynku. Na wniosek mieszkańców na wysokości ul. Szkolnej doprojektowano przejście dla pieszych. Uzyskano również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Teraz trwają niezbędne aktualizacje, które pozwolą uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W zakres koniecznych prac wchodzą m.in. uzgodnienia z gestorami sieci, aktualizacja podziałów geodezyjnych, kosztorysów. Zakładamy, że gotowym projektem wraz z pozwoleniem na budowę będziemy dysponować jesienią 2018 roku. Umożliwi to wiosną zlecenie prac budowlanych.

Budowa obwodnicy Lubrańca jest częścią większej inwestycji samorządu województwa, w ramach której planowana jest gruntowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 na około 30-kilometrowym odcinku z Brześcia Kujawskiego przez Izbicę Kujawską do granicy województwa. Zadanie jest finansowane w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli środków unijnych pozyskanych przez Urząd Marszałkowski. Zadanie będzie współfinansowane przez samorząd lokalny. Gmina Lubraniec zobowiązała się do pokrycia 60 procent kosztów związanych z koniecznością wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, podobnie jak powiat włocławski nieodpłatnie przekaże też grunty inwestorowi.

Obwodnica Lubrańca w liczbach:

· Długość: 5,27 km

·  Szerokość jezdni: 7 m + 0,5 m opaska bitumiczna,

·  Szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m.

·  Nośność nawierzchni 100kN/oś,

·  Szerokość zjazdów – 4 m

 

dsc01694dsc01698dsc01707dsc01759

Fot. UM Lubraniec

 

 

 

RPO W KP