Trafna diagnoza, przemyślane remonty

znak a-32Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wspólnie z innymi zarządcami dróg wojewódzkich uczestniczy w projekcie, który pozwoli w taki sam sposób prowadzić diagnostykę stanu nawierzchni jezdni. Dobra diagnostyka ułatwia planowanie remontów i przygotowanie dużych inwestycji.

Projekt ma na celu przygotowaniu jednolitych wytycznych dla przeprowadzania diagnostyki stanu nawierzchni dróg wojewódzkich. Umowę w tej sprawie podpisały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i podlaskie. Nowy system uwzględni współczesne możliwości pomiarowe i technologiczne. Ujednolicenie standardów pomoże w przyszłości stworzyć spójną klasyfikację stanu nawierzchni dróg wojewódzkich w północnej Polsce.

W wyniku przeprowadzonego przez ZDW Olsztyn przetargu, podpisano umowę z niemiecką firmą HELLER Ingenieurgesellschaft mbH. Opracowuje ona dla pięciu województw nowy zakres, metodologię i dokumentację do przeprowadzania kampanii diagnostycznych.

Dotyczyć one będą badań równości podłużnej i poprzecznej, właściwości przeciwpoślizgowych, cech powierzchniowych i nośności nawierzchni drogowych. A także konstrukcji nawierzchni, fotorejestracji pasa drogowego, oceny stanu i metod analitycznych. Opracowane zostaną również wytyczne kontroli jakości badań, czyli np. wymagania homologacyjne sprzętu pomiarowego. Prace nad nowym system powinny zostać zakończone w październiku tego roku.

W ramach umowy od stycznia do czerwca bieżącego roku w siedzibie ZDW Olsztyn odbyło się sześć spotkań roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele zaangażowanych zarządów oraz konsultanci wykonawcy. W ich wyniku powstała wstępna dokumentacja z którą teraz mogą zapoznać się inne podmioty zajmujące się diagnostyką oraz budową dróg. Konsultacje dokumentu zakończą się 17 sierpnia 2018 roku. Uwagi można wnosić zgodnie z instrukcją znajdująca się w załączniku.

Załączniki:

Instrukcja dla Wykonawców [pdf,77 KB]

Wytyczne diagnostyki stanu nawierzchni [zip,20,3 MB]

 

RPO W KP