Remont ronda w Żninie

znak roboty drogowe W czwartek (13 września) rozpoczną się prace przy remoncie opaski ronda w Żninie na połączeniu ulic Dworcowej i 700-lecia. Ruch samochodów osobowych będzie odbywał się bez większych przeszkód. Pojazdy dostawcze na kierunku Murczyn-Gąsawa będą kierowane w razie konieczności na ulice lokalne.

Zakończenie podstawowych prac planowane jest do końca tygodnia. Koszt robót to 77 tysięcy złotych. Kostka, która nie sprawdziła się w tym miejscu zostanie zastąpiona warstwą mineralno-asfaltową.

 

RPO W KP