Dodatkowy remont w Błądzimiu

znak a-32Jeszcze w tym roku dużą modernizację drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinkach Tuchola - Bysław oraz Terespol Pomorski - Polski Konopat uzupełnimy remontem nawierzchni w Błądzimiu.

Droga wojewódzka nr 240 łączy m.in. Świecie z Tucholą. Umożliwia poza tym dojazd do budowanej trasy ekspresowej S5. W ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja tej trasy na dwóch odcinkach liczących łącznie 16,5 km. W zakres zadania wchodziła też obwodnica Płazowa. Koszt tej dużej inwestycji finansowanej przez samorząd województwa z wykorzystaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego to 72 mln zł.

Jeszcze tej jesieni planowane jest także odnowienie odcinaka liczącego 1,4 km w Błądzimiu, od przejazdu kolejowego do karczmy Rykowisko. Jezdnia zostanie wzmocniona i ułożymy na niej nowe warstwy bitumiczne. Uzupełnione zostaną również pobocza, a trasa zyska nowe oznakowanie poziome.  Koszt remontu szacowany jest na około 1,8 mln zł. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania. Zakończenie prac i odbiory planowane są jeszcze w tym roku. Remont  sfinansowany zostanie ze środków własnych województwa.

Wcześniej na trasie Tuchola-Świecie w okolicach miejscowości Przysiersk, Plewno i Bramka na nawierzchni układaliśmy mikrodywaniki. To specjalne mieszanki emulsji i drobnych kruszyw zabezpieczające jezdnie przed wnikaniem wilgoci, poprawiające również stan nawierzchni.

 

 

RPO W KP