2019
Drogi wojewódzkie w budowie

herb województwaTrwa przebudowa 120 kilometrów dróg wojewódzkich. Towarzyszą im między innymi budowy ścieżek rowerowych i rond na newralgicznych skrzyżowaniach oraz remonty mostów. W przygotowaniu są kolejne inwestycje.

- Przebudowy i remonty dróg wojewódzkich realizujemy przede wszystkim z myślą o poprawie bezpieczeństwa. Aktualnie prowadzimy 7 dużych zadań o wartości blisko 400 mln złotych, które są finansowane z wykorzystaniem naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejne 65 mln złotych z budżetu województwa przeznaczyliśmy na uruchomienie następnych 6 dużych inwestycji. Część z nich, jak budowa rond w Więcborku i Zbójnie, jest już zakończona. Przygotowujemy się do rozpoczęcia kolejnych zadań wykorzystując tryb „zaprojektuj i wybuduj” – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Więcej…
 


RPO W KP