2019
Odstąpienie od umowy z firmą Trakcją PRKiI

znak a-32Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oświadcza, że 5. kwietnia 2019 roku odstąpił od umowy z firmą Trakcja PRKiI, która była odpowiedzialna za przebudowę drogi nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Wykonawca nie realizował robót zgodnie z harmonogramem, przerwał prace i mimo kilkukrotnych wezwań nie wznowił ich po zimie. Ponadto firma wystąpiła o wydłużenia terminu zakończenia prac o kolejne dwa lata.

Firma Trakcja od maja 2017 roku, a więc przez prawie dwa lata,  zrealizowała zaledwie 31% zakresu robót. Zaawansowanie finansowe oceniamy na poziomie 22 procent. Jesteśmy zarządcą otwartym na dialog, ale naszym głównym celem jest budowa dróg. Nie akceptujemy nieuzasadnionych działań wykonawców skutkujących znacznym wydłużeniem czasu utrudnień dla kierowców i mieszkańców. Umowny termin zakończenia zadania określony w umowie to 28 czerwca 2019 roku. Terminem zakończenia zadania deklarowanym przez wykonawcę był grudzień 2018 roku.

Więcej…
 
Rondo w Białych Błotach w budowie

herb województwa W poniedziałek (29 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na ruchliwej drodze wojewódzkiej z Bydgoszczy w kierunku trasy ekspresowej S5. Za prace budowlane o wartości 18,6 mln zł odpowiadać będzie firma Kobylarnia SA Samorząd województwa reprezentował marszałek Piotr Całbecki.

- To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich. Cieszę się, że sfinansujemy ją razem z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota. Dzięki temu w ramach jednego przedsięwzięcia powstaną też drogi dojazdowe. Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Prace budowlane prowadzić będzie firma Kobylarnia S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Wartość inwestycji to 18,6 mln zł. Roboty prowadzone będą przez okres 12 miesięcy.

Więcej…
 
Nowe połączenie drogi Żnin-Damasławek z trasą ekspresową

znak a-32Kierowcy podróżujący drogą nr 251 ze Żnina do Damasławka mogą korzystać z nowego odcinka w miejscowości Żnin Wieś w obrębie powstającego węzła "Żnin Zachód" na trasie S5 .

Droga wojewódzka ponownie przebiega starym śladem, ale  powstał nad nią wiadukt drogi ekspresowej. Po jego obu stronach zbudowano również ronda, które umożliwią wjazd i zjazd z drogi szybkiego ruchu na modernizowaną drogę wojewódzką. W obrębie węzła trwają jeszcze prace drogowe, prosimy o zachowanie ostrożności. Ta część inwestycji realizowana była na zlecenie GDDKiA.

Więcej…
 
Wyremontujemy ulice w Dobrzyniu nad Wisłą

znak a-32W tym roku zaplanowaliśmy szereg remontów dróg na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. Odnowimy nawierzchnie na ulicach Franciszkańskiej, Kościuszki i Płockiej oraz odcinki dróg nr 562 (w kierunku Płocka) i 541( w kierunku Kamienia Kotowego) w miejscowości Lenie Wielkie. Poprawimy w ten sposób bezpieczeństwo i komfort przejazdu.

Przez Dobrzyń nad Wisłą przebiega droga wojewódzka nr 562. Komunikuje ona między innymi Włocławek i Płock wzdłuż północnego brzegu Zalewu Włocławskiego. W tym roku planowany jest remont blisko 3-kilometrowego odcinka z Dobrzynia nad Wisłą do miejscowości Lenie Wielkie wraz z fragment drogi wojewódzkiej nr 541.

Więcej…
 
Duży zakres prac archeologicznych w Żninie

tabliczka dw 251 Zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych na południowej części ul. Dworcowej w Żninie. Ich wyniki są zaskoczeniem. Okazuje się, że na niewielkim cmentarzu znajdowało się duża liczba grobów i natrafiono na ślady znacznie starszego osadnictwa. Przy okazji ważnej inwestycji drogowej zabezpieczono liczne artefakty obrazujące historię Pałuk.

Na obszarze 12 arów  zarejestrowano i przebadano 173 obiekty archeologiczne  kultury łużyckiej i 6 obiektów nowożytnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza. Odsłonięto 227 jam grobowych, z których wydobyto 222 szkielety. Z badań wynika, że przeważały pochówki dziecięce.  W wielu grobach znajdowały się różne przedmioty typu zabawki, butelki, monety. Cmentarz prawdopodobnie funkcjonował od połowy XIX wieku do 1945 roku. Z relacji mieszkańców wynika, że teren zniwelowano w latach 70. XX wieku.

Więcej…
 


Strona 1 z 2

RPO W KP