Nowa trasa z rondem z Łubianki do Bierzgłowa

znak a-3228 maja otwarto gruntownie przebudowany 2-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 546 z Łubianki do Bierzgłowa w powiecie toruńskim. Nowe rondo, bezpieczna ścieżka rowerowa, wygodny parking przy centrum kultury oraz chodniki to najważniejsze elementy zrealizowanej inwestycji, która kosztowała 13 mln zł.

- To ważna inwestycja, która jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo. Przy okazji, dzięki współpracy z gminą rozwiązaliśmy problemy związane z parkowaniem i odwodnieniem drogi. Przygotowujemy się do kolejnych inwestycji w tej części regionu, między innymi do budowy kolejnych dróg rowerowych w powiecie toruńskim – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W ramach inwestycji poszerzyliśmy jezdnię, a łuki dostosowaliśmy do najnowszych standardów. Wzdłuż całego odcinka wybudowaliśmy  ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2-2,5 metra. Na terenach zabudowanych i w rejonie przystanków autobusowych dobudowaliśmy chodniki. Powstały też   zatoki autobusowe, zjazdy na posesje oraz na drogi lokalne. Most nad Papowską Strugą przebudowaliśmy natomiast na przepust.

W Łubiance na połączeniu z trasą Toruń-Unisław zbudowaliśmy ronda o średnicy 35 metrów. Dochodzące do niego jezdnie są rozdzielone wysepkami dla pieszych (azylami), które pozwalają bezpieczniej przechodzić na druga stronę drogi. Naprzeciwko centrum kultury powstał parking na około 60 samochodów. Natomiast w rejonie ul. Samorządowej oddaliśmy do użytku zatoki postojowe. Cała trasa zyskała kanalizację deszczową dzięki czemu nawet po opadach nie tworzą się kałuże.

Za modernizacje odpowiadała firma Kobylarnia S.A. Inwestycja pochłonęła ponad 13 mln zł.  Większość środków na realizację inwestycji zapewnił Urząd Marszałkowski. W przedsięwzięciu uczestniczyła też gmina Łubianka, która przeznaczyła na ten cel 1,4 mln zł. Wsparcie ze strony gminy polegało też na pozyskaniu niezbędnych gruntów.

Przebudowa drogi z Łubianki do Bierzgłowa to uzupełnienie wcześniejszych inwestycji w tym rejonie. W Bierzgłowie modernizowany odcinek łączy się z fragmentem  przebudowanym w latach 2013-14. Natomiast w Łubiance połączył się z drogą  wojewódzką nr 553 (Toruń - Unisław), która została zmodernizowana w 2008 roku.

W uroczystości otwarcia ronda uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober i radny województwa Tadeusz Pogoda

Inwestycja w liczbach:

  • - Wartość zadania-13 mln zł
  • - Gwarancja – 4 lata
  • - Długość odcinka - 2,3 km
  • - Szerokość jezdni - 7 m
  • - Liczba zatok autobusowych - 6
  • - Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – 2-2,5m
 

RPO W KP