20 lat ZDW w Bydgoszczy

herb województwa Z końcem maja ZDW w Bydgoszczy świętował swój 20. jubileusz. W ciągu dwóch dekad działalności na przebudowę dróg, ich utrzymanie oraz remonty wydaliśmy 1,6 mld zł. Każdego dnia staramy się poprawiać bezpieczeństwo na sieci dróg liczącej długość 1690 kilometrów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy funkcjonuje od 1 lutego 1999 roku. Jest jednostką, która powstała z przekształcenia Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządy dróg wojewódzkich. Obecnie zatrudnia ponad 160 pracowników.

Pierwszym dyrektorem jednostki został Kazimierz Chojnacki. Od 2010 roku pracami jednostki kierował Mirosław Kielnik. Od 1 czerwca 2019 funkcję dyrektora pełni Przemysław Dąbrowski.

Sieć dróg wojewódzkich liczy obecnie długość 1690 kilometrów. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg wojewódzkich zalicza się drogi, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa oraz drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych. Zarządzamy również 88 obiektami inżynierskimi (mostami, wiaduktami i tunelem). Od 2020 roku będziemy też podmiotem odpowiedzialnym za kursowanie promu na Wiśle.

Utrzymanie i rozwój dróg wojewódzkich jest jednym z najważniejszych i najbardziej kapitałochłonnych obowiązków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. W ciągu 20 lat naszej działalności na utrzymanie dróg, remonty i inwestycje wydaliśmy 1,6 miliarda złotych. Największym budżetem dysponowaliśmy w 2010 roku. Największe zadania związane z przebudową około 300 kilometrów dróg wojewódzkich zrealizowaliśmy dzięki funduszom unijnym. Pomogły one również w budowie 7 obwodnic.

Najważniejszym zadaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest  poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na trasach wojewódzkich. Współpracujemy z innymi instytucjami by skuteczniej realizować cele związane z poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach. W tym gronie znajduje się między innymi Inspekcja Transportu Drogowego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Policja, Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz inni zarządcy dróg.

Obchodzony jubileusz był również okazją do nagrodzenia pracowników między innymi Janusza Dąbki – wieloletniego kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi oraz Ewy Wituckiej z Wydziału Dróg, aktywnie działającej w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji.

Na jubileuszowym spotkaniu obecni byli m.in. Wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober.

ZDW w liczbach:

  • - 1,6 mld wydane na drogi w latach 1999-2019
  • - 1690 km liczy obecnie sieć dróg wojewódzkich
  • - 88 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty)

 

dsc_0179dsc_0182dsc_0188 

 

RPO W KP