Bezpieczne skrzyżowanie i płynny ruch w Rypinie

znak skrzyżowanie Po zakończonej modernizacji niebezpiecznego skrzyżowania w Rypinie na połączeniu ulic Lipnowskiej, Kościuszki i Rzemieślniczej poprawiła się płynność ruchu. Inwestycja polegała na budowie dodatkowego pasa ruchu na ul. Lipnowskiej, odnowie nawierzchni jezdni i chodników oraz dostosowaniu tego miejsca do zainstalowania w przyszłości sygnalizacji świetlnej. Zadbaliśmy też o większe bezpieczeństwo pieszych.

Na skrzyżowaniu w zachodniej części miasta krzyżują się dwie drogi wojewódzkie, którymi można dojechać w kierunku Golubia-Dobrzynia (nr 534) oraz w kierunku Lipna (nr 557). Przed rozpoczęciem zadania na wlocie od strony Lipna funkcjonował tylko jeden pas ruchu. W obrębie skrzyżowania w złym stanie były również nawierzchnię chodników.

W ramach inwestycji skrzyżowanie wyposażyliśmy w nową kanalizację deszczową. Przebudowaliśmy też elementy infrastruktury podziemnej, które kolidowały z rozbudową skrzyżowania. Ułożone zostały kanały technologiczne, które w przyszłości będzie można wykorzystać na przykład w celu montażu sygnalizacji świetlnej. Początek ulicy Lipnowskiej poszerzyliśmy. Szersza jezdnia pozwoliła w tym miejscu na wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu. W kierunku centrum pojazdy ustawiają się po stronie prawej, a osoby jadące w kierunku Golubia korzystają z lewoskrętu. Poszerzyliśmy też fragment ul. Kościuszki. Pozwoliło to na środku jezdni w obrębie przejścia dla pieszych stworzyć azyl (wysepkę). Dzięki niej możliwe jest bezpieczniejsze, dwuetapowe pokonywanie ruchliwej drogi. Przebudowaliśmy też przyległe chodniki.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Inwestycja pochłonęła 2,7 mln zł i została objęta 4-letnią gwarancją. Zadanie finansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Inne inwestycje zrealizowane w ostatnich latach na drogach wojewódzkich w powiecie rypińskim:

  • - modernizacja dróg w kierunku Brodnicy i Sierpca z budową ronda turbinowego – 48 mln (DW nr 560),
  • - modernizacja trasy Cetki-Golub-Dobrzyń – 22 mln zł (DW nr 534),
  • - przebudowa mostu w Rypinie – 1,65 mln zł (DW nr 534),
  • - remont ul. Mławskiej w Rypinie – 1,2 mln zł (DW nr 563).

 

 

RPO W KP