Modernizacja DW nr 240 (Tuchola-Świecie)

Zadanie obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Nowodworskiego w Tucholi do Bysławia oraz 3 kilometrowy fragment pomiędzy miejscowością Polski Konopat i DK nr 91 w Świeciu. DW nr 240 stanowi ważny łącznik pomiędzy DK nr  91 (Świecie)  oraz DK  nr 22 (Chojnice). Należy do dróg wojewódzkich, gdzie notowane są największe natężenia ruchu. W ciągu doby korzysta z niej od 6 do 11 tysięcy pojazdów.

Jezdnia po przebudowie  zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów, a po obu stronach powstaną półmetrowe opaski bitumiczne. Wraz z modernizacja drogi konieczne będą remonty mostów w Rudzkim Młynie na rzece Stążka i w Szumiącej na strudze Szumiąca. Poza tym przebudowany zostanie wiadukt nad linią kolejową w Terespolu Pomorskim. Przy tych obiektach dobudowane zostaną kładki dla pieszych i rowerzystów, ponieważ na całym modernizowanym odcinku projektowana jest ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Separacja  pojazdów i innych uczestników  ruchu to najlepszy sposób na zdecydowane ograniczenie liczby wypadków. Znikną też niebezpieczne zakręty w miejscowościach Teolog, Rudzki Most i Szumiąca. Inwestycja będzie wymagała przebudowy kilkunastu przepustów, zatok autobusowych, miejsc postojowych i  chodników. W Płazowie projektowane jest obejście miejscowości, przy którym  powstaną dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także punkt do kontroli i ważenia pojazdów.

DW nr 240 (Tuchola-Świecie) w liczbach

  • - Wartość inwestycji brutto - 75.471.633,25 zł
  • - Wartość dofinansowania unijnego z RPO WK-P (EFRR)- 52.354.730,79 zł

Dokumentacja projektowa [298 MB]

 

RPO W KP