Modernizacja DW nr 265 (Brześć Kujawski – Kowal)

Wiosną 2017 roku rozpoczęła się przebudowa DW nr 265 pomiędzy Brześciem Kujawski i Kowalem. Trasa połączy DK nr 62 z DK nr 91 i poprawi dojazd do autostrady A1. Prace budowlane kosztują 62,7 mln zł. Inwestycja zakończy się w połowie 2018 roku.

Droga wojewódzka nr 265 łączy drogi krajowe nr 62 i 91 i prowadzi do granicy z województwem mazowieckim. Wielu mieszkańcom powiatu włocławskiego ułatwia dojazd do autostrady A1. Zadanie, obejmuje gruntowną modernizację pierwszego, 15-kilometrowego odcinka - od Brześcia Kujawskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91 w Kowalu.  W Gołaszewie powstanie też nowy przejazd kolejowy. Takie rozwiązanie zamiast wiaduktu wybrane zostało w toku konsultacji społecznych. Wyremontowany  ma być most w Nakonowie. Jezdnia po przebudowie otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie też pobocze. Jezdnia zostanie wzmocniona. Przebudowane zostaną też istniejące zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy na teren posesji. Wytyczony zostanie też ciąg pieszo-rowerowy na całej długości zaprojektowanego odcinka. Projekt uwzględnia też potrzeby osób niepełnosprawnych ( np. poprzez zaplanowanie ryflowanych (z wypustkami lub wgłębieniami)) elementów nawierzchni chodników i tworzących system informacji dla osób niewidomych). Na całej trasie wykonane zostanie  nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach przebudowy będzie poprawiona geometria  ważniejszych skrzyżowań. Oświetlone zostaną przejścia dla pieszych.

Ważne liczby - przebudowa drogi:

  • - Wartość inwestycji - 62.535.536,97 zł
  • - Wartość dofinansowania unijnego z RPOWK-P (EFRR) - 53.155.206,42 zł

Ważne liczby - ciągi pieszo-rowerowe:

  • - Wartość inwestycji - 3.687.355,40 zł
  • - Wartość dofinansowania unijnego z RPOWK-P (EFRR) - 3.134.252,09 zł

Dokumentacja projektowa [233 MB]

 

RPO W KP