Modernizacja DW nr 559 (Lipno – Kamień Kotowy)

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 pomiędzy Lipnem i granicą województwa. Inwestycja jest wart blisko 59 mln zł. Po przebudowie będzie to wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem drogi krajowej nr 10).

Wzmocniona jezdnia po przebudowie otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie też pobocze. Przebudowane zostaną też istniejące zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy na teren posesji. Wytyczony został też ciąg pieszo-rowerowy na całej długości zaprojektowanego odcinka. Projekt uwzględnia też potrzeby osób niepełnosprawnych ( np. poprzez zaplanowanie ryflowanych (z wypustkami lub wgłębieniami)) elementów nawierzchni chodników i tworzących system informacji dla osób niewidomych).

Na całej trasie wykonane zostanie  nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach przebudowy będzie poprawiona geometria  ważniejszych skrzyżowań. Oświetlone zostaną przejścia dla pieszych. W czasie prac nad drogą wojewódzką nr 559 niezbędny będzie także remont i przebudowa kilku przepustów.

W Kamieniu Kotowym skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 541 (Dobrzyń nad Wisłą-Sierpc) zostanie przebudowane na 4-wlotowe rondo. Przewidziano też modernizację 200-metrowego fragmentu drogi nr 541, przy którym powstanie miejsce do ważenia pojazdów. Ze względu na to, że drogę przekraczają między innymi łosie, przewidziano niestandardowe, łagodne profilowanie skarp na odcinku leśnym. Pod drogą znajdzie się też 25 przepustów dla niewielkich zwierząt.

Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach Lipno-Wierzbick oraz Jasień-Kamień Kotowy. Miasto Lipno oraz gminy Lipno i Tłuchowo wsparły modernizację drogi łącznie kwotą ponad 2,1mln zł.

Prace budowlane są warte 58,9 mln zł. Są one finansowane w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20.

DW nr 559 w liczbach:

  • - Wartość inwestycji brutto - 66.415.461.03 zł
  • - Wartość dofinansowania unijnego z RPO WK-P (EFRR) - 56.453.141,87 zł

 

PZT cz.1 [28 MB]

PZT cz.2 [110 MB]

PZT cz.3 [79 MB]

ZRID [3 MB]

 

RPO W KP