Modernizacja DW nr 251 (Żnin-Juncewo)

Trwa gruntowna przebudowa 15-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 ze Żnina do Damasławka.Trasa między Żninem a granicą województwa to ostatni odcinek wymagający przebudowy w ciągu dróg wojewódzkich nr 251 i 252, które komunikują południową część województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnich latach przebudowane zostały odcinki pomiędzy Żninem, Barcinem, Pakością, Inowrocławiem i Włocławkiem.

W ramach inwestycji jezdnia otrzyma szerokość 7 metrów. Powstanie 6 skrzyżowań skanalizowanych (z prawoskrętami i lewoskrętowami) z drogami powiatowymi, 22 skrzyżowania z drogami gminnymi, a także 20 nowych zatok autobusowych. Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton na oś. Przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe: to możliwe dzięki współpracy z samorządami lokalnymi – gminą Żnin i Janowiec Wielkopolski – które będą partycypować finansowo w budowie tej infrastruktury.

W  Żninie trwa  też przebudowa mostu na rzece Gąsawka w ciągu ulicy Dworcowej. Obiekt jest w trakcie prac wyłączony z ruchu. Łuki na drodze będą dostosowane do obecnie obowiązujących norm. Zaplanowano też przebudowę przepustów, chodników i zjazdów na posesje. Przy wjeździe do Żnina powstanie miejsce do kontroli i ważenia pojazdów - tego typu rozwiązania pozwalają inspektorom transportu drogowego skutecznie walczyć z przeciążonymi pojazdami, które są najbardziej odpowiedzialne za degradację dróg. Zaplanowano także budowę i przebudowę oświetlenia oraz odwodnienia drogi. Trasa zyska trwałe oznakowanie poziome z termoplastu oraz nowe oznakowanie pionowe. Powstanie też trzywlotowe rondo w Juncewie (obecne skrzyżowanie z drogą na Sielec). Węzeł, który połączy drogę z planowaną drogą ekspresową S5 zrealizuje GDDKiA.Inwestycja kosztuje 46,9 mln zł. Cały plac budowy podzielono na kilka odcinków. Prace przy jezdni wykonywane są połówkowo. Dzięki temu trasa na odcinku od Żnina do Damasławka jest cały czas przejezdna. Wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Ważne liczby:

  • - Wartość inwestycji brutto - 50.833.491,83 zł
  • - Wartość dofinansowania unijnego z RPOWK-P (EFFRR)- 43.208.468,05 zł

dsc06454dsc06472dsc06476dsc06491dsc06498dsc06510

 

 

RPO W KP